De groenste wijk van Leiden

Een zeer kort overzicht van de belangrijkste activiteiten van de wijkvereniging in 2018. Genoemd zijn de onderwerpen plus de bemoeienis van de wijkvereniging.

Kopermolen - veel overleg en info geven; politiek café 19 febr.
Verkeersgroep - brieven over LRN, fietspad
Kagerzoom - ontwikkelingen volgen
Bieb - samenwerking bij ruimer gebruikt
Sail aan de Zijl - buitenevenement medegeorganiseerd
DEM - geholpen bij oprichting
AED - steun bij publiciteit
De Horsten - diverse organsaties laten samenwerken
Groen - ontstaan werkgroep zwerfvuil
Wijkregisseur - maandelijks overleg mee
Rol wijkvereniging - brainstorm in juni
Bestuur kwam 11 maal bijeen

Diverse documenten over 2018 zijn gevoegd bij de stukken voor de ALV van 28 januari 2019:
Jaarverslag
Jaarrekening
Financiële verantwoording
Spelregels samenwerking werkgroepen en vereniging

En: de naderhand vastgestelde notulen van deze vergadering.