De groenste wijk van Leiden

Nieuwjaarsconcert - mede mogelijk gemaakt
Kopermolen - gebiedspaspoort, eisen openheid en voortgang
Werkgroep Verkeer - brieven over LRN en fietspad
Werkgroep Zwerfvuil - vaak in actie gekomen
Kagerzoom - ontwikkelingen volgen
Bieb - samenwerking over filmavonden
Summer Sail - uitgebreid buitenevenement 14 juli
Integratiefeest - multiculti feest in oktober
AED - steun bij publiciteit
Horsten - samenbrengen info-stromen
Werkgroep Groen - los-vaste samenwerking
Wijkregisseur - maandelijks overleg mee
Voedselbos - financiële bijdrage aan start
iDoe - aanwezig op evenement
Buurtkantine - gaat eigen gang
(verenigingendag)
DEM - gaat goed eigen gang
Bestuur kwam 11 maal bijeen

Diverse documenten over 2019 zijn gevoegd bij de stukken voor de ALV van 27 januari 2020:

Terugblik 2019 door de voorzitter
Financiële verantwoording
Financieel jaarverslag en balans
Spelregels vereniging-werkgroepen

En: de nanderhand vastgestelde notulen van deze vergadering.