De groenste wijk van Leiden

De ALV van maandag 24 januari 2022 is online bij te wonen via onderstaande link.

(de correcte link volgt spoedig, tijdig vóór de ALV)