Nieuwsbrief mei2019

 
  logo  
Nieuwsbrief 05 december 2021
 

Stapjes verder met de Kopermolen en een beter 'hart van de wijk'

Er komt langzaam beweging in de plannen voor een fikse verbetering van het winkelcentrum De Kopermolen en het omringende gebied. Precies twee jaar geleden werd een eerste voorstel gepresenteerd met een woontoren van 100 meter hoog. Vorige week stelde de gemeente (b&w) een nieuw 'gebiedspaspoort' vast. Het proces van inspraak, hoorzittingen en bijschaven komt weer op gang.

kopermolenkarretjes'Mijn eerste indruk is dat de gemeente goed geluisterd heeft naar de bewoners van de Merenwijk', zegt Akke Timmermans, voorzitter van de wijkvereniging. Voor een wat uitgebreidere reactie wil zij eerst de nieuwe versie van het gebiedspaspoort goed lezen en bestuderen. De werkgroep Kopermolen/centrumgebied van de wijkvereniging belegt zo spoedig mogelijk een bijeenkomst om het nieuwe 'paspoort' te bespreken.

De nieuwe versie van het gebiedspaspoort verschilt op enkele punten van de versie die eind vorig jaar werd gepresenteerd en waar de wijk uitgebreid op had gereageerd. Er is nu geen plan meer voor een flatgebouw (max. 9 woonlagen) langs de Tuinbank, waar nu een parkeerterrein en wat groen is. Verder wordt het plangebied ietsje uitgebreid, namelijk met de Ketelmeerlaan en de parkeerplekken aan de overkant, dus pal voor de flats aan de Buizerdhorst en de Valkenhorst.

Zo gaat het verder:

Vrijdag 7 juni is er in de Merenwijk een inloopbijeenkomst over het gebiedspaspoort, georganiseerd door de gemeente Leiden; tijdstip en locatie volgen nog.

Donderdag 13 juni kunnen burgers hun zegje over dit onderwerp doen bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling van de gemeenteraad; aanmelden is verplicht via . De commissie vergadert er zelf vervolgens over op 2 juli.

Het herziene gebiedspaspoort is te downloaden (groot bestand, 15MB).
Hieronder een kaartje met in roze de vier wijzigingen (klik erop voor een vergrote versie). In de tekst van het paspoort is meer aangepast.
Zie ook de vrij pittige brief die de wijkvereniging eerder stuurde aan b&w.

 gebiedspaspoort2 klein


Hieronder nog enkele recente nieuwtjes van onze website.

Enorme belangstelling voor duurzamer wonen

Infoavond 6 meiVoor de informatiebijeenkomst over duurzamer wonen, op maandagavond 6 mei in de Regenboogkerk, was té veel belangstelling. De grote zaal zal stampvol; enkele tientallen mensen konden er niet meer bij en moesten weer huiswaarts. Daar had de organistie niet op gerekend. In het najaar volgt daarom een tweede bijeenkomst.

Wel volgen er binnenkort bijeenkomsten op kleinere schaal. Het is de bedoeling dat mensen die in dezelfde of gelijksoortige huizentypen wonen elkaar opzoeken. Zij kunnen dan ervaringen uitwisselen en samen plannen opstellen.
Meer informatie over duurzamer wonen (vooral duurzamer omgaan met energie) is te vinden op de website duurzameenergiemerenwijk.nl. 

Oeverplanten in en om de Merenwijk in de knel

oeverplantenEen wandelingetje langs de waterkant is vaak rustgevend, maar kan ook prettige opwinding veroorzaken over de prachtig bloeiende planten langs de oevers. Dat laatste valt toch een beetje tegen als duidelijk wordt wat er normaal gesproken hoort te groeien en bloeien langs de waterkant in het typisch Hollandse weidelandschap. In het wijkpark is de oevervegetatie redelijk, langs het Broekpad matig en rondom het golfterrein nabij het Joppe zelfs slecht. Merenwijkers kunnen nu meehelpen om de plantenrijkdom te vergroten.


Lees verder

AGENDA

elke dinsdag, 15-16 u, spreekuur wijkagenten, Popup museum

• Voorlopig zijn vrijwel alle voorgenomen activiteiten opgeschort, uitgesteld of afgelast, als gevolg van de jongste maatregelen om de covid-pandemie tot staan te brengen.

Er is meestal nog meer te doen in de Merenwijk. Kijk daarvoor op de Merenwijk Agenda of voor sociale en culturele activiteiten bij SOL.

 

 


 
Bekijk ook onze website www.wv-merenwijk.nl   |   Stuur een mail
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, kunt u zich hier uitschrijven