De groenste wijk van Leiden

Corona Meldpunt Merenwijk

Begin maart, doen duidelijk werd dat de covid19-pandemie ernstige consequenties zou gaan hebben voor de gehele samenleving, staken enkele Merenwijkers de koppen bij elkaar en besloten dat er gezamenlijk iets gedaan moest worden voor wijkgenoten die het zonder hulp niet of amper zouden redden. Dat leidde tot de oprichting van het Corona Meldpunt Merenwijk.
Wijkvereniging Merenwijk juicht dit initiatief van harte toe en wil het meldpunt 'onderdak verlenen', door wat hulp te bieden bij onder meer organisatie en publiciteit.

Op deze webpagina staan enkele activiteiten van het Meldpunt genoemd.
Het meldpunt is bereikbaar:
- via telefoon 06 5720 4140
- per mail:

Nieuwsbrief 4 

Nieuwsbrief 3 


Ook nieuwsbrief 2 wordt hier slechts gedeeltelijk weergegeven; klik erop om de hele versie te zien.

Nieuwsbrief2 kort


 

nieuwsbrief1

Met de verspreiding door de hele wijk van onderstaande flyer maakte het Meldpunt zijn bestaan bekend.

Flyer corona meldpunt