De groenste wijk van Leiden

In 2010 waren er plannen om een grote jachthaven aan te leggen in het resterende stukje van de oorspronkelijke Broek- en Simontjespolder.

De polder is onderdeel van de Kagerzoom aan de noordrand van de wijk, maar grondgebied van Warmond (de gemeente Teylingen). Het is een kleine, maar mooie Hollandse polder met koeien, slootjes en een molen. In vervolg op de destijds gevoerde actie zet de Stichting Broek- en Simontjespolder zich in voor het behoud van de polder zoals die nu is.