De groenste wijk van Leiden

Om de kwaliteit van de oevervegetatie goed in kaart te brengen is het project 'Oeverplanten' opgezet. Dit is een zogeheden Citizen Science onderzoek.

Daarbij ondersteunen welgezinde burgers het wetenschappelijk onderzoek. Je checkt langs 40 meter oever de aanwezigheid van 23 gemakkelijk-te-herkennen plantensoorten die iets zeggen over de kwaliteit van de oever als 'indicatoren' en legt dat vast op je smartphone.
Website: https://sites.google.com/view/oeverplanten/