De groenste wijk van Leiden

De Merenwijk kent een enorme vogelrijkdom. Onder meer op het eiland De Strengen broeden allerlei zeldzame vogels, ook van de rode lijst.

Vogelgroep Merenwijk monitort en telt tijdens het broedseizoen, organiseert vroege vogelwandelingen en plaatst op Facebook verhalen en schitterende foto’s – gewoon uit onze eigen wijk.
Meer info op de facebook: https://www.facebook.com/vogelgroepmerenwijk