De groenste wijk van Leiden

Nuttige info

Hoe laat vertrekt de bus? Wanneer moet welke vuilnisbak buiten staan?
Antwoorden op dit soort vragen proberen we hier te verzamelen. Heb je nog een tip voor handige info voor de wijk - mail het ons.

Vertrektijden bus

Ophalen vuilnis (hier ook info over een te downloaden app)

Klachten, overlast? Meld het!

Wie een klacht heeft over de omgeving, over groen, verkeer, een verbouwing of overlast, kan dat melden bij de gemeente.
Dat kan op de volgende manieren:
- Telefoon: 14071 (zonder 071 ervoor).
- Via de website van de gemeente
- Via twitter: naar @GemeenteLeiden

Of via het project Verbeter de Buurt. Dat kan via hun website, of via een te downloaden app. Daar reageert de gemeente echt op. Op die app en website staan alle eerder gedane meldingen heel uitgebreid én de oplossing ervan, met datum en naam van de melder.

Fonds1818 helptStel, je hebt als clubje wijkgenoten een goed idee voor een project waar de hele buurt van opfleurt, maar het komt niet van de grond omdat het je ontbreekt aan wat geld voor bijvoorbeeld publiciteit of een goed advies. Dan is er Fonds 1818 dat misschien een eenmalige bijdrage wil geven.

Je kunt via een quickscan van Fonds 1818 checken of je aanmerking komt voor een bijdrage. Belangrijk is dat het gaat om een doel van algemeen belang, dat er minstens drie personen (of een stichting of vereniging) meedoen en dat het project niet al is begonnen. Een aanvraag voor financiële steun van maximaal € 1500 moet natuurlijk wel goed onderbouwd zijn. Bekijk ook het filmpje met een toelichting hoe zo'n aanvraag gaat.

Er zijn ook andere fondsen die soms een initiatief willen steunen. Zie daarvoro ons eerdere bericht.

Lijn3Hoe laat vertrekken de bussen van lijn 3 en lijn 4 vanuit de Merenwijk? Dat verschilt uiteraard per halte. De enige vaste regel is: 2 x per uur, en 's avonds na acht uur eenmaal per uur.
Er is wel een zekere regelmaat van bijvoorbeeld 'elke tien minuten voor elk heel en half uur', maar soms is het toch enkele minuten eerder of later.
Dus: kijk op de website van busmaatschappij Arriva, en onthoud de regelmaat van je 'eigen' halte. Hieronder staan twee links die direct verwijzen naar een overzicht van de vertrektijden van lijn 3 en lijn 4.

Lijn 4 (die al jarenlang rijdt) maakt een rondje met de klok mee (binnenkant rondweg). Zie alle vertrektijden van lijn 4.

Lijn 3 maakt een rondje tegen de klok in, aan de buitenzijde van de rondweg. Zie hier de vertrektijden van lijn 3.

Je ziet op de site van Arriva niet direct alle haltes. Om ze allemaal te zien: klik op 'Alle haltes tonen', zoals getoond in de afbeelding hiernaast (of hieronder).
Om de tijden voor de zaterdag of de zondag te zien moet je ook eenmaal klikken op de betreffende dag.

Dit is de situatie zoals die geldt vanaf half december 2019.


Groene of sociale initiatieven in je buurt zijn een verrijking van je woonomgeving. Ook in de Merenwijk zijn er volop wijkgenoten die projecten starten. Naast tijd en energie kosten ze vaak ook geld. Soms is daarvoor financiële ondersteuning beschikbaar. Zeven Leidse Fondsen steunen organisaties of initiatieven om Leiden en omgeving mooier, groener en prettiger voor iedereen te maken.

Check of je kans maakt op een bijdrage

Wil je weten of jouw een project of een initiatief kans van slagen maakt op een bijdrage in de financiering? Met de QuickScan zie je heel snel bij welke fondsen je het beste een aanvraag kunt indienen.

Belangrijk om te weten

• Fondsen dragen met name bij aan bijvoorbeeld aanschaf van materialen. Gewerkte uren worden niet vergoed. Ook vaste jaarlijkse operationele kosten komen niet in aanmerking.
• Fondsen stellen alleen een bijdrage beschikbaar voor projecten die nog niet zijn gestart. Dit betekent dat je je aanvraag tenminste zes weken voor de start van het project moet doen. In bijzondere gevallen kunnen fondsen ook sneller reageren.

Workshop Fondsenwerving

Wil je leren hoe je een goede fondsaanvraag indient? Fonds1818 organiseert regelmatig een workshop Fondsenwerving. In een middag weet je dan precies waar je aanvraag aan moet voldoen. De training is gratis en is bedoeld voor stichtingen, verenigingen en bewoners die maatschappelijke projecten uitvoeren die gericht zijn op de inwoners van onze regio. Zelfstandig ondernemers worden niet toegelaten tot de training.

bevolkingspiramide MerenwijkDe Merenwijk telt circa 14.000 inwoners. Zijn dat nog vooral gezinnen, zoals in eerdere jaren, of vergrijst de wijk? Wonen er relatief veel arme of juist welvarende mensen? Antwoorden op dit soort vragen zijn te vinden in een uitgebreid sociaal profiel, dat is te bekijken of te downloaden als pdf-bestand. De gegevens zijn van begin 2017.

Een voorbeeld is de zogeheten bevolkingspiramide, ofwel het aantal personen in bepaalde leeftijdscategorieën. Overduidelijk is nog de (lichtgrijze) generatie babyboomers. Duidelijk is ook dat mensen vanaf hun 20ste (studentenleeftijd) wegtrekken, maar dat de middelbare leeftijd – vaak met kinderen – weer ruim vertegenwoordigd is.