De groenste wijk van Leiden

Lees het complete bericht

Sommige artikelen zijn hier niet volledig weergegeven, wat zorgt voor een korter overzicht. Klik op de titel van een artikel om het complete bericht te lezen.

 • Reanimatiecursussen 15 en 16 juni 2018

  IReanimatie met pop klein2n een reanimatiecursus leer je reanimeren en een AED bedienen. Je weet daarna hoe je moet handelen bij een hartstilstand. Meld je aan voor een van de twee reanimatiecursussen in juni. De werkgroep Reanimatie & AED's Merenwijk verzorgt deze reanimatiecursussen in buurtcentrum Op Eigen Wieken. Je krijgt les van Kees Hartog (reanimatienu.nl), een erkend instructeur van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

  Wat leer je bij een reanimatiecursus?

  In de basiscursus van 2,5 uur komt aan bod:
  - hoe je een hartstilstand herkent en wat je dan als eerste doet
  - hoe je moet reanimeren en in welk tempo
  - hoe je een AED aansluit en bedient

  Samen met andere cursisten oefen je alle reanimatiestappen op oefenpoppen en maak je gebruik van een oefen-AED. Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat.

 • Merenwijk Hartveilig

  Persoon met hartstilstand getekendDe Merenwijk is een grote wijk in Leiden met ongeveer 14.400 inwoners. Als een van de bewoners een hartstilstand krijgt, is de overlevingskans op dit moment te klein. Het hangt ervan af hoe snel de ambulance of andere hulpdiensten het slachtoffer kunnen gaan reanimeren. Dat moeten we niet willen! Daar kunnen we met z’n allen iets aan doen: leren reanimeren en een AED bedienen. Zo vergroten we de kans dat iemand een hartstilstand overleeft en maken we onze wijk Hartveilig.

  Even voorstellen

  De werkgroep Reanimatie & AED’s Merenwijk, onderdeel van de Wijkvereniging Merenwijk, bestaat uit Hans en Joanne Stokkel en Peterlien Soels. Samen werken wij vanaf begin 2018 aan een Hartveilig Merenwijk.

  Doelstelling werkgroep Reanimatie & AED’s Merenwijk

  Het doel van de werkgroep is om van de Merenwijk een hartveilige wijk te maken. Dit willen we bereiken met minimaal 8 AED’s, die aangemeld zijn op het regionale alarmeringssysteem, waarvan minimaal 5 AED’s in een dag en nacht beschikbare buitenkast. Verder minimaal 75 bij het regionale oproepsysteem Hartveilig Wonen aangemelde burgerhulpverleners en minimaal 2 georganiseerde reanimatiecursussen in 2018.

  nhs burgerhulpverlening

  Noodzaak voor actie

  Bij een hartstilstand zijn drie zaken belangrijk: een burgerhulpverlener in de directe buurt van het slachtoffer, een AED in de directe omgeving en de snelle aankomst van een ambulance of andere hulpdienst. We kunnen vaststellen dat de kans dat iemand in de Merenwijk bij een hartstilstand overlijdt vrij groot is,  omdat er niet altijd binnen zes minuten gestart kan worden met reanimatie. Daar kunnen de volgende redenen voor zijn:

  • De ambulancedienst is niet altijd in zes minuten bij het slachtoffer
  • Er zijn onvoldoende aangemelde burgerhulpverleners in de wijk
  • Er zijn onvoldoende mensen die kunnen reanimeren en een AED bedienen
  • De aanwezige AED’s in de wijk zijn grotendeels niet aangemeld via het regionale alarmeringssysteem en dus niet beschikbaar voor burgerhulpverleners
  • Er is geen enkele AED dag en nacht beschikbaar in een zogenaamde buitenkast.

  Aanrijtijden ambulance

  De GGD Hollands Midden en de regionale ambulancevoorziening RAV Hollands Midden hebben voor de gemeente Leiden de aanrijtijden van de ambulance onderzocht. Dit is de tijd die de ambulance nodig heeft om bij een slachtoffer te komen. De aanrijtijden in Leiden zijn over het algemeen goed vanwege de centraal gelegen ambulancepost op de Vondellaan. Maar… onder andere het noordelijke deel van de Merenwijk valt buiten de cruciale 6 minutenzone.

  AED’s in de Merenwijk

  Foto AEDDe instantie Stan (reanimatienetwerk) meldt dat de dekking van de AED’s voor hulp binnen 6 minuten voor postcode 2317 51% is en voor postcode 2318 slechts 48%. Geen enkel deel van de Merenwijk heeft een 100% dekking. Er moeten meer AED’s komen, aangemeld worden en dag en nacht beschikbaar zijn.

  Uitleg plan 2018

  We hebben een plan gemaakt om de Merenwijk Hartveilig te maken. Op hoofdlijnen betekent dat:

  • Beschikbare AED’s in de wijk inventariseren en de eigenaars verzoeken om deze AED’s aan te melden bij het oproepsysteem van Hartveilig Wonen
  • Mensen die al kunnen reanimeren oproepen zich aan te melden als burgerhulpverlener bij het oproepsysteem van Hartveilig Wonen
  • Organisatie van twee reanimatiecursussen(ook opfriscursus)
  • Oproepen deel te nemen aan BuurtAEDcrowdfunding
  • Afstemming met de Gemeente Leiden
  • Meer bekendheid geven aan dit onderwerp door onder meer deze webpagina.

  Dit plan gaan wij stapsgewijs uitvoeren gedurende het jaar 2018.

  Vragen of opmerkingen

  Heb je vragen of opmerkingen? Mail naar de werkgroep.
  Like onze Facebookpagina ReaniMerenwijk.