De groenste wijk van Leiden

Lees het complete bericht

Sommige artikelen zijn hier niet volledig weergegeven, wat zorgt voor een korter overzicht. Klik op de titel van een artikel om het complete bericht te lezen.

 • 'Toren-plannen' voor de Kopermolen gaan veranderen

  geen toren"De plannen voor renovatie van winkelcentrum de Kopermolen inclusief extra woningen gaan veranderen." Dat meldt het nieuwe college van b&w (burgemeester en wethouders) van de gemeente Leiden. Op 17 mei bereikten D66, GroenLinks en de PvdA een college-akkoord. Het college heeft als motto 'Samen maken we de stad', met als toevoeging 'werkend aan een groen, sociaal en ondernemend Leiden'.

  In een publicatie op hun website noemt het college 15 min of meer concrete voornemens. Een daavan is het veranderen van de huidige plannen voor renovatie van de Kopermolen. "De gemeente treedt hierover snel in overleg met de eigenaren en betrekt de inwoners bij de nieuwe plannen, waarin behoud van groen wordt meegenomen", aldus het college.

  Strikt genomen garandeert dit niet dat er geen hoge torens worden gebouwd. Maar vóór de verkiezingen van 21 maart betoonden de drie nieuwe collegepartijen zich een sterk tegenstander van de plannen met hoge torens in het groen.

 • Voorlopig geld te kort voor de Kopermolen

  De voortgang van de aanpak van de Kopermolen wacht nu op behandeling van dit onderwerp in het College van Burgemeester en wethouders.

  Tot de zomer is er geen overleggroep van de gemeente, wijkvereniging Merenwijk, Vastgoed Van der Vorm en de winkeliersvereniging. De projectleider heeft in de klankbordgroep op 1 mei 2018 de route aangeven van bespreken van de uitgangspunten van de Stedenbouwkundige Visie betreffende de Kopermolen. Men wil eerst deze visie voorleggen aan het College van B&W. Daarbij kan een richting bepaald worden: wel of niet (hoog) bouwen in het groen.

  Tegelijk maakt men bekend dat de financiële paragraaf bij lange na niet sluitend is en dat zowel de gemeente Leiden als Van der Vorm in deze voorstellen rekening moet houden met forse extra investeringen. De wijkvereniging  beschikt niet over de Stedenbouwkundige Visie.

  De huidige interne verbouwing (verwijdering van de 'zaagtand') en aanpassen van de huisstijl gaat  gewoon door.

  Zie ook de bijlagen:
  - Kaartje met de ruimtelijke visie op Kopermolen en omgeving
  - Verslag bijeenkomst Klankbordgroep 5 juli 2017 (pdf)
  - Verslag bijeenkomst Klankbordgroep 25 sept. 2017 (pdf)
  - Verslag bijeenkomst Klankbordgroep van 1 mei 2018 (pdf)

 • 'Kopermolenbouwer' presenteert eigen website

  kopermolen luchtfotoProjectontwikkelaar Van der Vorm, die de Kopermolen en directe omgeving flink op de schop wil nemen, heeft nu een eigen website gepresenteerd: DeNieuweKopermolen.nl. De vastgoedondernemer wil hiermee de bewoners van de Merenwijk op de hoogte brengen van feiten en meningen over de ontwikkeling van 'een nieuwe Kopermolen'. Handig is dat via deze site enkele tientallen documenten over de ontwikkeling van de Kopermolen zijn te downloaden.
  De getoonde luchtfoto is afkomstig van de site DeNieuweKopermolen. Klik erop voor een vergroting.

 • Presentatie verenigingen in De Kopermolen op 16 juni

  verenigingendag kopermolenAlle verenigingen uit Leiden kunnen zich op zaterdag 16 juni komen presenteren in winkelcentrum De Kopermolen. Het kan gaan om verenigingen op het gebied van sport, cultuur, hobby of wat dan ook. Voor een vereniging zijn hier geen kosten aan verbonden, en aanmelden voor deelname is nog mogelijk.

  Elke vereniging krijgt een kraampje toegewezen vanwaar het activiteiten kan ondernemen om het publiek te vermaken en te interesseren voor de eigen vereniging. Aanmelden kan via . Dit evenement duurt van 12 tot 14 uur.
  Meer info is te vinden op de website van winkelcentrum De Kopermolen.

 • Nieuwsbrief nr 3 herontwikkeling de Kopermolen e.o.

  Van der Vorm vastgoed geeft een nieuwsbrief uit over de voortgang van het project "herontwikkeling de Kopermolen". In deze versie, nr 3 van maart 2018, nieuws over het aanbieden van de plannen aan het nieuwe college van B&W in de komenden maanden en een inkijkje in de overleggen met onder andere de wijkvereniging Merenwijk. Ook is er het eerste nieuws over de interne verbouwing van de zaagtand (zie ook https://www.winkelcentrumdekopermolen.nl/nieuws/item/373-verbouwing-kopermolen-start-16-april ).

  Nieuwsbrief nr 3 , 2018

  U kunt de komende nieuwsbrief zelf ontvangen per e-mail. Geef uw adres door op https://denieuwekopermolen.nl/

  Rol wijkvereniging Merenwijk

  De wijkvereniging heeft zitting in de zogenaamde overleggroep (soms projectgroep genoemd), waar de schetsen van plannen regelmatig worden besproken. De wijkvereniging geeft bij dat overleg feedback op die schetsen, gebaseerd op de vele meningen van inwoners. Wij brengen daarbij een breed pakket aan wensen en ideëen in. Ook benadrukken we continue dat een open communicatie en serieus omgaan met de mening van alle inwoners van de Merenwijk van groot belang is voor de toekomst van de Kopermolen. Hoewel de naam het doet vermoeden, heeft deze overleg- cq projectgroep geen beslissingsbevoegdheid. Die ligt bij de stuurgroep en gemeentelijke politiek.

 • Hoe ziet zo’n hoge woontoren er nou uit?

  woontoren legoZo’n hele hoge woontoren achter de Kopermolen, hoe zou dat er nou uit komen te zien? Enkele wijkbewoners lieten dat op zaterdag 3 maart zien door het te verwachten bouwterrein aan te geven met linten en hekken. De lokale nieuwszender Sleutelstad maakte daar een video met artikeltje van.

  Op de foto is een maquette te zien die gemaakt is van lego, op een plattegrond van het winkelcentrum; daar zijn enkele bestaande woonblokken weergegeven, met op dezelfde schaal (in het geel) de woontoren uit de schets van sept 2017.

 • Leidse politiek: geen hoge woontorens in het wijkpark

  Ze komen er niet, die heel hoge woontorens achter de Kopermolen in het wijkpark. Tenminste, als het ligt aan de Leidse politieke partijen D66, PvdA, SP, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren of Partij Sleutelstad. De VVD hield meer opties open. Daar lieten vertegenwoordigers van die negen partijen geen misverstand over bestaan tijdens het politiek café op maandag 19 februari in kerkelijk centrum de Regenboog.

  Weinig meningsverschillen

  politiek cafe febr2018Het politiek café was georganiseerd door de wijkvereniging. Het werd vooral een gezellige bijeenkomst, want op vrijwel geen enkel punt verschilden de politieke partijen wezenlijk van elkaar. Ook de massaal opgekomen Merenwijkers waren het grotendeeld met elkaar eens over de diverse stellingen. Zelfs het feit dat de vertegenwoordigers van VVD en PvdA wethouders waren (Paul Laudy en Marleen Damen) leidde niet tot hevige twistgesprekken.

  Op de foto vlnr: Antoine Teeuwen (SP), Vahit Köroglu (D66), Martine van Schaik (PvdDieren), Joost Blijie (CDA), Jos Olshoorn (GroenLinks), Pieter Krul (CU), Marleen Damen (PvdA), Paul Laudy (VVD), Maarten Kersten (Sleutelstad). Foto: Tom Leest.

 • Nationale opschoondag 24 maart 2018, ook in de Merenwijk

  Op zaterdag 24 maart 2018 wordt in heel Nederland het zwerfvuil aangepakt. De werkgroep zwerfvuil van de Wijkvereniging Merenwijk organiseert die dag een extra grote opruimactie vanuit de Regenboog.

  Actie XL

  Volgens de gemeente Leiden staat onze wijk te boek als de wijk met het meeste zwerfvuil.
  Het zou fantastisch zijn als op deze dag heel veel leden van de Wijkvereniging meedoen, zodat in de hele Merenwijk zwerfvuil wordt verzameld. Dat kan op twee manieren: opruimen in de eigen woonomgeving of door te helpen in Merenwijk-centrum en de Horsten.

 • Gangen in De Kopermolen worden rechtgetrokken

  kopermolen vergunningverbouwWinkelcentrum De Kopermolen gaat 'verbouwen en uitbreiden', zo blijkt uit een vergunning die is aangevraagd. Dit is geen voorschot op de grootscheepse renovatie van het winkelhart. Het betreft slechts het 'rechttrekken' van de wandelgangen. De vele hoeken die de gangen nu nog kennen (de 'zaagtanden') gaan verdwijnen.

  De vergunning is aangevraagd per 14 november, zo blijkt uit de Gemeenteberichten in de Stadskrant, onderdeel van het Leids Nieuwsblad. Door belanghebbenden kan er dus nog bezwaar tegen worden gemaakt. Komt er geen bezwaar binnen, dan wordt een vergunning doorgaans binnen enkele weken verleend.

 • Bieb Merenwijk soms zondags open

  bieb merenwijk zondagsopeningDe bibliotheek in de Merenwijk gaat als proef enkele keren op zondag open. Als er veel belangstelling is voor die openingstijden, blijft dat waarschijnlijk zo. Als proef is de bieb open op de zondagen 24 september, 29 oktober, 26 november en 3 december. Telkens van 10 tot 14 uur.

   


 • De Kopermolen: hoge woontorens, lange uitwerkperiode, sterke verbazing

  plangebiedTijdens de zeer druk bezochte voorlichtingsopavond over de ontwikkeling van de Kopermolen en omgeving, op maandag 18 september, lichtten de gemeente en de projectontwikkelaar toe welke plannen er nu zijn. Die plannen zijn: een nieuw ‘hart’ voor het winkelcentrum, het wijkpark er meer bij betrekken, en mogelijk erg hoge woontorens (in het park). Op 25 september bespreekt de klankbordgroep van de wijkvereniging deze plannen. Er komt een nieuwsbrief van de gemeente, en echte plannen zijn er pas in februari 2018.

 • Merenwijk weer schoon!

  schoonmaak sept2017Enkele delen van de Merenwijk zien er weer een stuk schoner uit, na de opruimactie van zaterdag 9 september. Dit was al de zesde keer dat de Wijkvereninging Merenwijk een opruimactie organiseerde. Deze keer haalde een dozijn vrijwilligers samen flink wat vuil op rondom de Horsten, de Molens, het park en het winkelcentrum.

  Oude en nieuwe vrijwilligers, waaronder twee jonge kinderen, gingen in hesjes en met handschoenen en grijpers enthousiast aan de slag.

 • Vervolgbijeenkomst over toekomst Kopermolen

  kopermolen projectgebiedMerenwijkers kunnen op maandag 18 september opnieuw meepraten over de toekomst van winkelcentrum De Kopermolen en de directe omgeving. De gemeente Leiden en bouwonderneming Van der Vorm komen dan uitleg geven over hun plannen en komen luisteren naar wat de bewoners daarvan vinden. Deze bijeenkomst is een vervolg op de openluchtmeeting van 23 mei.

 • Aanpak Kopermolen: 18 september verder praten

  Het proces voor de aanpak van winkelcentrum De Kopermolen en het omliggende gebied ligt in de zomerperiode stil. Tenminste, zo lijkt het. Want achter de schermen wordt druk getekend en gerekend om te zien wat er nu echt mogelijk is. Bouwbedrijf Van der Vorm verwerkt alle reacties die er kwamen op de openluchtbijeenkomt van 23 mei. Dat gebeurt is overleg met de gemeente Leiden.

  Op maandag 18 september organiseren Van der Vorm en de gemeente samen weer een voorlichtingsbijeenkomst voor Merenwijkers. De plaats staat nog niet vast, de tijd wel: van 19:30 tot 21:00 uur.

  Bij dit bericht staan twee bijlagen: eentje van de gemeente en een van Van der Vorm. Daarin staat meer over de verdere plannen rond de aanpak van De Kopermolen.
  Bekijk of download de bijlagen

  Brief van de gemeente (pdf, 74 kB)

  Brief van Van der Vorm (pdf, 295 kB)

 • Ideeën voor vernieuwing Kopermolen

  kopermolenoverlegEen zeer geanimeerde bijeenkomst was het, de ontmoeting van burgemeester en wethouders met de Merenwijkers, op dinsdagmiddag 23 mei op het grasveld achter Chinees Panda. Echt nieuwe ideeën, tips of klachten kwamen niet naar voren, erkende ‘wijken-wethouder’ Marleen Damen. Niet verwonderlijk, want de show werd gestolen door drie maquettes die elk een idee verbeelden voor vernieuwing van winkelcentrum de Kopermolen en omgeving. Ze zijn de aanloop naar de stedenbouwkundige visie op het gebied, gebaseerd op wensenlijstjes die de afgelopen weken zijn doorgegeven door bijvoorbeeld de gemeente, winkeliers en wijkvereniging.

 • Stappenplan Bestemmingsplan Merenwijk 2017

  In 2017 wordt het bestemmingsplan voor de Merenwijk conserverend vastgesteld. Dit plan heeft links met o.a. de ontwikkelingen rond de Kopermolen, met groen/natuur en met het gebruik van inwoners van de openbare ruimte. Ook het toestaan van meerdere functies in een gebied is een belangrijk punt. Op dinsdag 9 mei 2017 is er een collegebesluit genomen om het voorontwerp ("concept plan") te openbaren. De wijkvereniging heeft de gemeente Leiden gevraagd snel met een openbaar stappenplan over het bestemmingsplan te komen, aangezien wij al een paar maanden op de hoogte waren van het voornemen en het nu echt tijd vinden dat de inwoners mee kunnen kijken. Wij pleiten ook voor een inloop bijeenkomst op korte termijn zodat iedereen vragen kan stellen en ter plekke de nieuwe kaart kan controleren.

  De reactie van de gemeente Leiden staat hieronder integraal weergegeven:

  Het college heeft op 9 mei jongstleden het voorontwerp bestemmingsplan Merenwijk vastgesteld. In deze fase wordt de mogelijkheid geboden om inspraakreacties in te dienen. De inspraaktermijn zal lopen vanaf vrijdag 19 mei 2017 tot en met donderdag 29 juni 2017. De inspraakfase wordt afgesloten met een inspraaknota, die door het college wordt vastgesteld. In deze nota zijn alle inspraakreacties samengevat en voorzien van een antwoord. In de Merenwijk zal binnenkort een brief van de gemeente worden bezorgd met meer informatie over het voorontwerp.

  De tweede stap is een ontwerp bestemmingsplan. In dit ontwerp bestemmingsplan zullen onder meer de aanpassingen die volgen uit de inspraak worden verwerkt. Het ontwerp bestemmingsplan gaat te zijner tijd wederom voor 6 weken ter inzage, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om zienswijzen in te dienen. Ook de zienswijzefase wordt afgesloten met een zienswijzennota.

  Tenslotte stelt de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan vast.

  De wijkvereniging vindt het een goede stap om opmerkingen te verzamelen op het voorontwerp, en niet alleen met een formele inspraak procedure te komen. We houden de wijk op de hoogte!

 • Vier geanimeerde avonden

  Merenwijkers zijn trots op hun wijk. Het enige dat echt beter moet, is het wijkcentrum, dus winkelcentrum De Kopermolen. Dat is de uitkomst van vier informatie- en discussiebijeenkomsten halverwege april. Op 23 mei komen de burgemeester en de wethouders naar onze wijk om hierover te praten.

  De basis voor de vier bijeenkomsten was een 'sociografisch wijkprofiel', opgesteld door Libertas (die dit eerder al voor de andere wijken van Leiden deed). In dit profiel wordt een schets gegeven van wat er in de wijk gaande is en worden aandachtspunten voor de toekomst aangegeven.

  Wijkvereniging bekijkt het breder

  De wijkvereniging Merenwijk werkt met bewoners en professionals zelf ook een meerjarenvisie uit. Het gaat dan over wat op ons afkomt en wat op lange termijn van invloed zal zijn op het leven, wonen en werken in de Merenwijk.
  De wijkvereniging neemt in haar visie bredere thema's mee: duurzaamheid, energie, groen, anders werken, omgaan met zeer snelle informatie en digitalisering. Bovendien geeft de wijkvereniging aandacht aan het hart in de wijk en zorg, wil het eenzaamheid voorkomen, zich inzetten voor een interculturele en veilige wijk en de bewonersparticipatie zoveel mogelijk ondersteunen en stimuleren. Dat moeten we samen doen.

 • Meer woningen en opknapbeurt voor de Kopermolen

  Kopermolen evenementenplein(dit artikel is geschreven door Hans Schuurman van het Leids Nieuwsblad; hij maakte ook de foto)

  "In de Kopermolen wordt niet gewinkeld maar worden boodschappen gedaan"

  Van der Vorm, eigenaar van het 40 jaar oude winkelcentrum De Kopermolen, is met de gemeente overeengekomen het winkelcentrum van de Merenwijk te moderniseren en de openbare ruimte te verbeteren in ruil om woningen te mogen bouwen. “Nu wordt er eerst gerekend en getekend”, zei wethouder Paul Dirkse bij zijn mondelinge toelichting. Na de zomer weten we meer.

 • Nieuwe winkels in De Kopermolen

  De verpakkingsvrije winkel

  Sinds zaterdag 8 april is De Verpakkingsvrije Winkel gevestigd in het midden van het winkelcentrum, schuin tegenover Bakker Tijsterman. Dit draagt bij aan een samenleving met minder afval en voedselverspilling. Een open en lokale(re) economie, waarbij iedereen een goede boterham kan verdienen. Daar staat de verpakkingsvrije winkel voor.

  Deze winkel biedt voedselproducten onverpakt aan, waardoor er minder vervuiling en verspilling ontstaat. Een betere wereld heb je zelf in de hand.
  De verpakkingsvrije winkel is open op woensdag tot en met zaterdag.

  Thuiszorgwinkel Leiden

  Thuiszorgwinkel Vegro in Leiden is verhuisd van de Van Vollenhovenkade naar De Kopermolen. Op dinsdag 18 april opende de nieuwe winkel aan de Kopermolen 3 (naast Primera) haar deuren.

  Bij Vegro kunt u artikelen huren en kopen op het gebied van zorg en welzijn of gewoon binnenlopen voor advies, informatie en voor het afhalen van uitleenartikelen.
  De nieuwe winkel is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur.

 • Inventarisatie wensen de Kopermolen gestart voorjaar 2017

  De KopermolenNa bijna twee jaar politieke druk door de Wijkvereniging Merenwijk en raadsvragen vanuit de politiek is nu het moment aangebroken om de wensen van de inwoners van de Merenwijk te laten horen. De eigenaar van de Kopermolen heeft een ontwerpbureau ingeschakeld. Hij spreekt met vertegenwoordigingen van de partijen die gebruikmaken van de Kopermolen, waaronder de Wijkvereniging. Dit is een zeer goede ontwikkeling, een mooi resultaat van het constructieve overleg door de wijkvereniging Merenwijk met gemeente en winkeliers. Toegezegd is dat de schetsen van mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor de zomer van 2017 worden gepresenteerd aan alle betrokkenen.

  Alle inwoners van de wijk kunnen hun mening doorgeven aan de wijkvereniging. Wij zullen zo snel mogelijk de werkgroep De Kopermolen versterken en zorgen dat de opmerkingen door worden gegeven aan het ontwerp bureau. Ideeën die nu al zijn geventileerd, zijn bijvoorbeeld meer diensten, een goed bereikbare centrale ontmoetingsbieb, een betere verbinding met het Merenwijkpark, 100% duurzaam, een nieuwe woontoren, andere parkeervoorzieningen en meer groen in de directe omgeving.

 • Bibliotheek Merenwijk nu met extra openingstijden

  De bibliotheek in de Merenwijk dreigde te verdwijnen, maar is dankzij protesten en positieve acties van bewoners gebleven. Als bonus kent de bieb voortaan extra openingstijden: nu ook op dinsdag- en woensdagochtend vanaf 10:30 uur. Een eenmalig extraatje is er een informatiebijeenkomst over apps op je smartphone of tablet, op dinsdag 4 april van 11:00 - 12:30 uur.

  Update met mooie rapportage door Unity: http://www.unity.nu/Artikelen/leiden/bibliotheek-merenwijk-verlengt-openingstijden--

 • Schoonmaakactie levert veel op

  De schoonmaakactie in de Merenwijk, op zaterdag 24 september, heeft veel opgeleverd. Vooral veel vuilnis en daarmee een schone omgeving, maar ook enkele goed-bruikbare spullen, waaronder een nog vrij nieuwe fiets.
  De omgeving van het winkelcentrum kan weer opgeruimd de herfst in.

  Sleutelstad.nl besteedt een aardig bericht aan deze opruimactie.

 • Help mee om de Merenwijk schoon te houden

  NLDoet Actie 12 maart 2016
   
  De Wijkvereniging Merenwijk gaat opnieuw met vrijwilligers het zwerfvuil rondom het Merenwijkpark en het winkelcentrum opruimen.
  De actie tijdens NLdoet op 12 maart 2016was een groot succes, met zelfs de belofte vanuit de gemeente om de afvalbakken aan te pakken.
  Sommige vrijwilligers hebben daarna het initiatief genomen hun eigen buurt schoon te houden, en de werkgroep Groen & Water van de Wijkvereniging Merenwijk heeft besloten regelmatig opruimacties te organiseren in de wijk.
   
  De eerstvolgende opruimactie is op 11 juni 2016 van 11 tot 13 uur. Startpunt is in het Kerkelijk Centrum De Regenboog.
  Er is opruimmateriaal aanwezig. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden per e-mail op .
   
   
 • De afvalbak was te klein!

  NLDoet160312 2 640

  De wijkvereniging Merenwijk, 26 vrijwilligers sterk, heeft tijdens NLDoet 2016 de omgeving van de Kopermolen vrij gemaakt van zwerfafval. De inwoners werden zelfs versterkt door vrijwilligers uit Oegstgeest. Met meer dan 45 afvalzakken zwerfvuil als resultaat.

  Tim Seegers, een van de organisatoren: "Wat een hoeveelheid!" In twee uur werd er vooral veel verwaaid vuil uit de sloten en struiken gehaald. "Leuk, gezellig, en ook nog nuttig voor de buurt!" werd ook veel gehoord. Michel Vorenhout, bestuurslid van de wijkvereniging Merenwijk, refereert aan de achterliggende reden van al dat zwerfvuil. "Blijven opruimen is natuurlijk niet de bedoeling. Samen met de afdeling beheer van de gemeente Leiden willen we gaan zorgen voor slimmere manieren van het voorkomen van zwerfafval. Bijvoorbeeld grotere afvalbakken op betere plaatsen, die ook nog eens vogelwerend zijn, dat zou al heel veel helpen." De wijkvereniging Merenwijk is erg blij met al deze positieve inzet van de inwoners, en de lekkere koffie in de Regenboog met cake van de lokale Albert Hein. "Zeker voor herhaling vatbaar", zeggen Tim en Michel eensgezind. De werkgroep Groen&Water zal een vervolg regelen, de data worden in dat geval via de website van de wijkvereniging verspreid.

 • NLDoet 12 maart: Merenwijk park schoon!

  Op zaterdag 12 maart doet de wijkvereniging Merenwijk mee met NLDoet. De werkgroep Groen wil het Merenwijk park en de brede omgeving rond de Kopermolen opruimen. De gemeente helpt mee met het ophalen van al het afval, we mogen gebruik maken van de Regenboog en we hopen op versnaperingen vanuit de winkeliers van de Kopermolen.

  Zwerfafval staat heel hoog in de irritatielijst die we hebben samengesteld aan de hand van de opmerkingen in de enquete en bij de oprichtingbijeenkomst. Buiten dat we betere afspraken met de gemeente willen maken, gaan we er zelf ook echt iets aan doen. Daar hebben we wel handjes bij nodig! Meld je aan via de website van NLDoet: http://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=17656 .

  Wilt u bij andere acties helpen in de Merenwijk? Dat kan natuurlijk ook! Zoek uw klus op de website van NLDoet.

 • Overleg besteding 30K Kopermolen gebied

  De Kopermolen 

  De wijkvereniging zit samen met gemeente en winkeliers aan tafel. Ze zijn de gesprekken begonnen om te bepalen hoe de toegezegde 30.000 EUR vanuit de gemeente het beste besteed kan worden. Vooral het aanzien van het gebied rond de Kopermolen heeft de aandacht. Een vrolijkere aankleding is goed voor iedereen.

  Meepraten?