De groenste wijk van Leiden

Merenwijk op leeftijd Uitnodiging17 april2023(klik voor grotere versie)In de Merenwijk zijn veel ouderen die hun netwerk willen vergroten. Nieuwe sociale contacten ontstaan niet altijd spontaan als je wat ouder bent, terwijl dan juist wel waardevolle contacten kunnen wegvallen. Wie als senior Merenwijker graag leeftijdsgenoten met gedeelde interesses uit de wijk ontmoet en daar ook iets voor wil doen, is van harte uitgenodigd op een eerste verkennende bijeenkomst van "Merenwijk op leeftijd ontmoet elkaar".

Bedoeling van deze bijeenkomst is om nieuwe ontmoetingen en initiatieven te stimuleren.
Datum: maandag 17 april 2023, vanaf 11 uur.
Locatie: Buurtontmoetingsplek (BOP) Rosmolen 28, 2317 SK Leiden (Merenwijk).

Lees (of download) hier meer over deze bijeekomst.

AEDsAls nu iemand in de Merenwijk een hartstilstand krijgt, is er vrijwel altijd een AED-apparaat in de buurt om het hart weer op gang te krijgen. Verspreid over de wijk zijn er nu ongeveer een dozijn AED's. Die twaalf zijn voldoende, meent Peterlien Soels, die enkele jaren geleden stimuleerde dat er meer van deze apparaten zouden komen. Bovendien blijkt in geval van een hartstilstand vaak een ambulance eerder ter plekke te zijn dan een burger met een AED.

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is aanwezig in sommige winkels, maar ook bij diverse woonhuizen. Een netwerk van burgerhulpverleners weet precies waar ze hangen (vaak aan een buitengevel). Zodra er alarm wordt geslagen om een hartstilstand, krijgen deze hulpverleners een berichtje op hun telefoon, waarna zij zich mét een AED naar het ongeval spoeden.
Op het kaartje is te zien waar de AED's in de Merenwijk zich bevinden. De precieze locatie is op een website of via een app alleen te zien voor de hulpverleners.
Meer informatie over hulp bij hartstilstand is te vinden op de website hartslagnu.nl.

Op het terrein van de oude brandweerkazerne aan de Gooimeerlaan zou tijdelijke huisvesting van diverse groepen moeten komen, zo liet de gemeente Leiden weten tijdens een inloopmiddag op 18 januari. Die huisvesting moet tijdelijk zijn omdat er op die plek rond 2040 misschien een NS-station. 'Dat idee van een station kunnen we beter schrappen', vindt Wijkvereniging Merenwijk. Want niemand gelooft dat dat station er ooit komt, dus op die plek kan beter deugelijk gebouwd worden voor de langere termijn.

De wijkvereniging heeft zijn mening over deze huisvesting beschreven in een brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente. Lees hieronder de hele tekst van die brief, of download die brief.

 

VerlengeKooilaanDe werkgroep Verkeer & mobiliteit laat het volgende weten.

De gemeente wil graag heel veel extra woningen bouwen langs de Willem de Zwijgerlaan. De gemeente wil ook dat het verkeer op de Willem de Zwijgerlaan beter doorrijdt. Daarom heeft de gemeente nu een plan gemaakt. Dit plan heet: Park de Zwijger. De gemeente wil het verkeer op de Willem de Zwijgerlaan voorrang geven. De gemeente wil daarom een tunnel maken onder de kruising van de Sumatrastraat / IJsselmeerlaan. Het overige verkeer uit Leiden-Noord en de Merenwijk wil de gemeente omleiden via een nieuwe, drukke weg, dwars door de Tuin van Noord, de Verlengde Kooilaan. Nu nog kun je gewoon via de IJsselmeerlaan naar de Willem de Zwijgerlaan rijden maar binnenkort kan dat voor een heel groot deel niet meer rechtstreeks maar moet dat noodgedwongen via de Verlengde Kooilaan. De werkgroep Verkeer en Mobiliteit van de Merenwijk is niet betrokken bij deze ontwerpen. Wij willen dat de gemeente ons serieus neemt. Wij willen meedenken en kunnen wonen en leven in een leefbare Merenwijk.
Kom dinsdag 7 maart 20.00 uur naar de vergadering van de commissie Stedelijke Ontwikkeling in het Stadhuis

Meer informatie over de 'Gebiedsvisie Park de Zwijger' met ideeën over een Verlengde Kooilaan is hier te vinden; daar zijn ook de vijf bewonersreacties te vinden die konden worden ingediend tot 31 oktober 2022.

Jaarvergadering wijkvereniging februari 2023De Merenwijk accepteert morrend een aantal extra woningen bovenop de Kopermolen, zo bleek tijdens de jaarvergadering van Wijkvereniging Merenwijk op maandag 23 februari. Wel blijft er veel weestand tegen van de mensen die nu al rondom het winkelcentrum wonen, en die erg opzien tegen jarenlange chaos door bouwwerkzaamheden. 

Misschien hoeft er niet een 8 lagen hoog torentje te komen bovenop de huidige expeditieruimte van Albert Heijn, maar kan het lager blijven, zei wethouder Julius Terpstra. Maar, benadrukte hij meermalen, die extra woningen moeten er écht komen. Immers, Leiden moet flink bijbouwen om alle woningzoekenden te kunnen huisvesten. Hij gaf toe dat de communicatie over de bouwplannen niet goed was en beloofde dat voortaan beter te doen. Diverse Merenwijkers beloofden de wethouder daar scherp op toe te zien.
Zie ook het bericht bij de lokale omroep Sleutelstad.

Fundering en grondwater

Tijdens de vergadering werd een presentatie gegeven door Mark van Dijk van Aveco de Bondt over de fundering in onze wijk en het grondwaterpeil. De gemeente en de werkgroep fundering van de wijkvereniging gaan dit jaar onderzoek doen naar het grondwaterpeil en de gevolgen voor de huizen die gedeeltelijk met houten palen zijn gefundeerd. Bekijk of download hier de presentatie - het is een zogeheten powerpoint-presentatie (.pptx-bestand), dus het is nodig om dit (of een vergelijkbaar) programma op je pc te hebben staan.

brandweerkazerneDe oude brandweerkazerne aan de rand van de Merenwijk zal de komende jaren beschikbaar zijn voor 'legale kraakbewoning'. Pas over een jaar of drie wordt het afgebroken en komt er nieuwbouw, die echter tijdelijk zal zijn tot 2040. Het is tijdelijk, omdat er na 2040 'misschien' een NS-station komt op die plek. Dit werd meegedeeld op de drukbezochte informatieve 'inloopmiddag' op woensdag 18 januari.

Kerstmarkt2022 smallTijdens de grauwe dagen van dit jaargetijde is er wat vrolijkheid te vinden rondom de Kopermolen. In de weekenden van 9-10 en 16-17 december is er een levendige kerstmarkt. Daar is chocomel en glühwein om te drinken, live muziek om naar te luisteren en natuurlijk kunnen er aankopen worden gedaan. Deze kerstmarkt is op het pleintje naast de Pop-in, tussen snackrestaurant De Koperwiek en het voormalige Hema-pand. Het uitgebreide programma staat onderdaan dit bericht.

Lokaal en duurzaam

Kerstbomen uit het asiel, koren uit de wijk en marktkramen vol kerstspullen. Twee weekenden in december wordt het centrale plein van winkelcentrum de Kopermolen omgetoverd tot een sfeervolle kerstkaart. Met alle ingrediënten. Lokaal én duurzaam.

Muzikanten en koren uit de wijk verbinden de marktkramen waar Merenwijkers hun waar en ambachten aanbieden. Egelhuisjes, haakwerk, handgemaakte kaarsen, kerstlichtjes en -versieringen, er is voor elk wat wils. De glühwein en warme chocolademelk ontbreken uiteraard niet. Aan de kinderen is gedacht. Er worden kerstverhalen voorgelezen en ze kunnen onder deskundige begeleiding hun eigen kerstlichtje maken. De vroegere wijkbakker Christiaan de Witt heeft kerstkransjes gebakken die worden uitgedeeld.

Kerstschuur

Een cirkel van geadopteerde kerstbomen omringt het plein. Het circulair warenhuis heeft een kerstschuur gemaakt van gebruikte materialen. Onder meer de kozijnen uit de voormalige Groenoordhallen zijn hierin verwerkt. De kerstschuur krijgt een speciale plek op het plein.

Herontwikkeling

Zit de kerst erop, dan gaan de bomen terug de grond in. De schuur blijft staan. Dat wordt de opslagplaats voor de moestuin die volgend jaar door wijkbewoners op het plein wordt aangelegd. De tuin is onderdeel van de herontwikkeling van het winkelcentrum dat komend jaar op stapel staat. Een Kopermolen, voor en van de bewoners. Nét als de Kerstmarkt.

De kerstmarkt is op vrijdag 9 en zaterdag 10 december en op vrijdag 16 en zaterdag 17 december. Op al die dagen van 11:30 uur tot 17 uur.

kerstmart9 10

 

kerstmarkt16 17

 

 

[UPDATE: Extra bijeenkomst op donderdag 19 januari 2023] De Merenwijk is ruim 50 jaar oud, en veel bewoners zijn inmiddels nóg ouder. Ouderdom gaat meestal gepaard met ongemakken, en daar is de  woonomgeving zeker niet altijd op ingericht. Toch willen veel senioren in de Merenwijk blijven wonen, liefst zelfstandig en bij voorkeur ook in de huidige woning, zo leerder onderzoek. Wat is er in de Merenwijk nodig om dat mogelijk te maken? Op donderdag 24 november was daarover een eerste bijeenkomst, die vrij druk bezocht is.
Op donderdag 19 januari is er daarom een tweede bijeenkomst; deze maal om 14 uur, voor degenen die liever 's middags informatie opdoen.

Resultaten onderzoek

Vooraf was al wel meer bekend over wat senioren willen of nodig hebben om langer zelfstandig te blijven wonen. Dat kwam uit een onderzoek dat de Wijkvereniging Merenwijk en de gemeente Leiden hebben uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek werden op 24 november toegelicht, en dat zal op donderdag 19 januari opnieuw gebeuren. Uiteraard kunnen senioren tijdens deze bijeenkomst hun wensen verder kenbaar maken of aanvullen.

De wijkvereniging en de gemeente zullen daarna zien hoe ze eraan kunnen bijdragen dat aan de geuite wensen tegemoet kan worden gekomen. Zodat senioren in de wijk prettig kunnen blijven wonen.

Tweede bijeenkomst: donderdag 19 januari, van 14-16 uur.
Locatie: Pop-in ( = pop-up museum, in voormalige Etos-winkel)

 zelfstandig wonen