De groenste wijk van Leiden

De Merenwijk is ruim 50 jaar oud, en veel bewoners zijn inmiddels nóg ouder. Ouderdom gaat meestal gepaard met ongemakken, en daar is de  woonomgeving zeker niet altijd op ingericht. Toch willen veel senioren in de Merenwijk blijven wonen, liefst zelfstandig en bij voorkeur ook in de huidige woning, zo leerder onderzoek. Wat is er in de Merenwijk nodig om dat mogelijk te maken? Op donderdag 24 november is daarover een beraad, waarvoor alle senioren zijn uitgenodigd in buurthuis Op Eigen Wieken.

Resultaten onderzoek

Inmiddels is wel iets meer bekend over wat senioren willen of nodig hebben om langer zelfstandig te blijven wonen. Dat kwam uit een onderzoek dat de Wijkvereniging Merenwijk en de gemeente Leiden hebben uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek worden op 24 november toegelicht. Uiteraard kunnen senioren tijdens deze bijeenkomst hun wensen verder kenbaar maken of aanvullen.

De wijkvereniging en de gemeente zullen daarna zien hoe ze eraan kunnen bijdragen dat aan de geuite wensen tegemoet kan worden gekomen. Zodat senioren in de wijk prettig kunnen blijven wonen.

Donderdag 24 november, 20 uur
Op Eigen Wieken, Valkenpad 5

 zelfstandig wonen

pop inGrote drukte vrijdagmiddag in Pop-in (wat eerder pop-up museum heette). Gevierd werd dat voortaan vijf dagen per week het horecagedeelte tijdens lunchtijd open is. De Merenwijk heeft er weer een bescheiden cafetaria bij.

Op maandag en dinsdag wordt tussen 11:30 en 14 uur de lunch verzorgd door medewerkers van De Haardstee. Dit zijn mensen 'met afstand tot de arbeidsmarkt'.
Op woensdag en donderdag komen van 10:30 tot 14 uur de gastheren en -dames van Cardea, ofwel van een Leidse mbo-school. Voor hen is dit een soort stage.
Op vrijdag is de Pop-in ook open. Dan kan het horecapersoneel van beide instellingen afkomstig zijn.

menukaartDe menukaart van het nieuwe Merenwijkse cafetaria Pop-in.

world cleanup day 2022De werkgroep Zwerfvuil van de wijkvereniging gaat op zaterdag 17 september weer het centrum van de wijk schoonmaken – en deze keer doet de hele wereld mee! Die dag is namelijk World Cleanup Day (wereld schoonmaak dag). In 191 landen die hieraan meedoen gaan opruimploegen aan het werk. De verwachting is dat er die dag 60 miljoen vrijwilligers in actie zijn om zwerfvuil op te ruimen in hun buurten en wijken. Geweldig toch?!

molensRood omrand is de huidige Merenwijk; de rode lijn geeft de spoorlijn aan.De naam 'Kopermolen' voor het winkelcentrum, plus nog enkele 'molens' voor de woonstraten daar omheen, zijn niet zomaar bedacht, maar hebben wortels in de historie. Het gebied van de Merenwijk telde ooit vier molens, allemaal bedoeld om het laaggelegen land droog te malen. Tijdens een informatieve wandeling op zaterdagavond 3 september wordt veel meer verteld over het drassige verleden van de Broek- en de Simontjespolder (en dus van de Merenwijk) én de molens die daar stonden.

bus arriva merenwijkWijkvereniging Merenwijk verzorgt een informatieve bijeenkomst over diverse vormen van vervoer in en rondom de wijk. Dat gebeurt op woensdagavond 28 september in Pop-in (dat tot voor kort het pop-up museum heette, de winkel waar eerder jarenlang de Etos zat). De werkgroep Vervoer van de wijkvereniging verzorgt deze bijeenkomst, die uit drie onderwerpen zal bestaan.

Zaterdag 24 september, dat is ook burendag, zal de tweede editie van de 'Merenwijk 8' worden verreden op de racefiets. Vorig jaar was de eerste editie in het kader van het 50-jarig bestaan van onze wijk. De aanvang is 14 uur bij het basketbalveldje naast het Broekweg, vlakbij de molen. Het is een toertocht, waarbij er gemiddeld 25 kilometer per uur wordt gereden.

De ‘’8’’ wordt gevormd door zowel de Kagerplassen als het Braassemermeer rond te fietsen. Van tevoren wordt er kort iets verteld over beide wateren. Aan het einde, het is ‘’samen uit, samen thuis’’ en wacht er een koele versnapering in Pop-in. Opgave is niet nodig. De normale verkeersregels worden in acht genomen.

Meer informatie; Gerard van Hees 06 22 97 39 31

ferry 2022Het is weer mogelijk om een wandeling 'rondom het golfterrein' uit te breiden met een uitstapje naar het eiland Koudenhoorn in Warmond. Net als vorig jaar maakt een pont de oversteek over de Groote Sloot. Deze veerdienst werkt alleen op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf nu tot eind september, tussen 10 en 18 uur. Er zijn veel wijzigingen ten opzichte van vorig jaar: de pont is een stuk groter, er kunnen fietsen mee en het kost nu 2 euro per keer.

Ondanks dat de pont dit jaar een stuk groter is, zal die varen op elektriciteit die is opgewekt met de eigen zonnepanelen op het dak. Of dat altijd voldoende energie oplevert, zal moeten blijken. De pont is leuk voor Merenwijkers, maar het is en blijft vooral een experiment. Onderzocht wordt of de pont uiteindelijk helemaal 'autonoom' kan varen, dus zonder bediening. Het bedrijf Future Mobility Network, dat hier achter zit, heeft grootste plannen voor allerlei vormen van modern vervoer.

Nieuw is dit jaar ook dat de pont telefonisch is op te roepen als die 'aan de andere kant' van de sloot ligt.
Op woensdag 13 juli zal deze nieuwe pont 'officieel' in gebruik worden genomen, waarbij diverse hotemetoten aanwezig zullen zijn.

wandeldakOver 5 jaar kunnen we wandelen over het dak van een nieuwe supermarkt, gebouwd op de plek van de oude Hema, snackbar De Koperwiek en winkels daarachter.De plannen voor een 'nieuwe Kopermolen' beginnen vorm te krijgen. Er komt een ondergrondse parkeergarage met ruim honderd plaatsen en daarboven een supermarkt en een heus wandeldak met veel groen. De doorgaande Ketelmeerlaan wordt verlegd richting woonflats, zodat er vlakbij de winkels extra parkeerruimte komt. Zoals eerder gemeld komt er een woontoren met bijna 80 appartementen en een trosje minimalistische huizen ('tiny houses'). De aankleding belooft groen-groen-groen te worden.

Reageren tot 3 juni

Deze nieuwe plannen werden vrijdagmiddag 20 mei gepresenteerd in het popup museum in De Kopermolen.