De groenste wijk van Leiden

Tweets over de Merenwijk

De Kopermolen 

De wijkvereniging zit samen met gemeente en winkeliers aan tafel. Ze zijn de gesprekken begonnen om te bepalen hoe de toegezegde 30.000 EUR vanuit de gemeente het beste besteed kan worden. Vooral het aanzien van het gebied rond de Kopermolen heeft de aandacht. Een vrolijkere aankleding is goed voor iedereen.

Meepraten?