De groenste wijk van Leiden

Over de rotondes welke de gemeente wil aanleggen in onze Merenwijk is veel te doen geweest. Voor- en tegenstanders hadden ieder hun eigen kijk op deze zaak, maar eens moest er een besluit genomen worden. Dat is inmiddels gebeurd, maar voor allen die nu willen weten wat er echt gaat gebeuren wordt er een inloopavond georganiseerd op maandag 6 juni 2016. U heeft ondertussen allemaal een brief met de details in de bus ontvangen.
Deze avond zal de gemeente het VO en de Verkeersbesluiten aan de wijk gaan presenteren. Wat op zal vallen is het vele groen dat in de aanleg van deze rotondes wordt meegenomen. Wij als de Wijkvereniging Merenwijk nodigen u dan ook van harte uit om deze gelegenheid te benutten.


U kunt terecht bij het Buurtcentrum Op eigen wieken, Valkenpad 1, Leiden, van 16:30 uur tot 20:30 uur (u kunt dus terecht op het tijdstip dat u het beste uitkomt).