De groenste wijk van Leiden

Vanaf week 11 (14-18 maart 2016) vinden er werkzaamheden plaats aan de speelplekken aan de Sloepenwal en de Klipperwerf (Zijlwijk-Zuid). In de bewonersbrieven, die verspreid zijn door SignaTerra worden de werkzaamheden uitgelegd.

"Vanaf week 11 zullen de eerste werkzaamheden plaatsvinden. Er zal gestart worden met het opschonen van het bestaande terrein en de ontgraving van grond ten behoeve van de herinrichting. Daarna zal de inrichting van het plein beginnen."

Heeft u foto's van de werkzaamheden? Stuur ze naar ons voor op deze website!