De groenste wijk van Leiden

Beste leden,

ondersteun initiatievenDe brainstorm-avond van 11 juni 2018 over "de rol van de wijkvereniging" heeft veel losgemaakt. We schreven daarover al een impressie, hierbij presenteren wij het feitelijke verslag van deze avond, met aanbevelingen en bespreekpunten (Bijlage 1).
Inmiddels heeft een voorbereidingsgroep (Ant Brandenburg, Marieke Holzapfel, Tom Luijben en Akke Timmermans) een eerste beschrijving gedaan over hoe de Wijkvereniging het beste kan functioneren (zie Bijlage 2).

Samenspel met bewoners

De rol van de werkgroepen, ofwel het samenspel tussen bewoners, wijkvereniging en andere partners, was  geen aandachtspunt op deze avond. Wat daarom nog niet goed in het resultatenschema staat is hoe een Merenwijker kan zien wat er allemaal gebeurt of hoe hij bij of met een activiteit kan aansluiten. We stellen voor om in septlember 2018 hier nog een avond voor te beleggen. Communicatie en informatie naar de alle bewoners van de Merenwijk zijn belangrijke aandachtspunten.

Werkgroepen en vertegenwoordigers kwadranten

We zijn bezig om de website gebruikersvriendelijker te maken voor leden van werkgroepen en vertegenwoordigers van kwadranten. Elke werkgroep zou een eigen ruimte op de website kunnen krijgen om zelf de ontwikkelingen en de nieuwtjes bij te houden. Zodat we zo actueel mogelijk de informatie kunnen verspreiden.

Proces rond de Kopermolen opnieuw

Het ziet ernaar uit dat het participatieproces inzake de Kopermolen opnieuw gedaan wordt en dan onder verantwoordelijkheid van de gemeente en niet van vastgoed-eigenaar Van der Vorm.
Er wordt een nieuwe werkgroep hiervoor opgericht. De Klankbordgroep van de wijkvereniging komt hiermee te vervallen; iedereen die daar een steentje aan bij gedragen heeft, hartelijk dank daarvoor.
Het is de gemeente die nu aan zet is. Zodra we meer horen, informeren we via deze website

Namens het bestuur, Akke Timmermans