De groenste wijk van Leiden

Toekomst Kagerzoom: Ruimte voor elkaar en de natuur

Op 23 januari 2018 presenteert de gemeente Teylingen het plan voor de Kagerzoom. Ruimte geven aan elkaar en aan de natuur in een levend landschap, dat is het uitgangspunt. De Kagerzoom is een natuur- en waterrijk recreatiegebied tussen Warmond en Leiden. Het wordt gewaardeerd om de rust, de ruimte en de natuur. Samen met omwonenden, gebruikers, beheerders en grondeigenaren maakte de gemeente Teylingen een plan, dat het bijzondere karakter van de Kagerzoom versterkt en behoudt voor de generaties na ons.

Iedereen die meewerkte aan het plan en/of betrokken is bij de Kagerzoom is van harte uitgenodigd bij de presentatie aanwezig te zijn. De gemeente Teylingen is benieuwd naar de reacties. De presentatie start om 20:00 uur in de grote zaal van Kerkelijk centrum de Regenboog, Watermolen 1 in Leiden. Vanaf 19:45 uur zijn de deuren open voor ontvangst. Tijdens de avond is er voor alle aanwezigen gelegenheid op het plan te reageren. De bijeenkomst duurt tot 22:00 uur.

Na de bijeenkomst op 23 januari verbetert de gemeente het plan waarna ze het als ontwerp ter vaststelling voorlegt aan het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Teylingen.

Activiteiten wijkvereniging Merenwijk

De werkgroep Kagerzoom van de wijkvereniging Merenwijk overlegt regelmatig over de voortgang van het project. Ze roept iedereen op aanwezig te zijn deze avond en zijn/haar mening over de voorgestelde plannen te geven. De wijkvereniging is blij dat er veel geluisterd is naar de inwoners van de Merenwijk, maar is nog wel bezorgd over de financiele haalbaarheid en het risico op het hanteren van de kaasschaaf over het plan.

Meer informatie

Het plan dat gepresenteerd wordt, is vertaald naar een brochure die u kunt downloaden (pdf). Heeft u vragen of wilt u meer weten over de herontwikkeling van de Kagerzoom? Neem dan een kijkje eerste berichten op onze website, en op de project website kagerzoom.info.