De groenste wijk van Leiden

Stand van zaken integrale visie ontwikkeling voor de Kagerzoom

Dinsdag avond 14 maart 2017, 20u00
Het Gebouw, Arubapad 2, Leiden

Kagerzoom - Ingrid BoomHet ommetjes gebied voor de Merenwijk, de Kagerzoom, ligt velen aan het hart. De enquete resultaten geven duidelijk aan dat de Merenwijk rust, ruimte en natuur zoekt in het gebied. Voor het Kagerzoomgebied wordt, binnen het Ommelanden project, een integrale visie ontwikkeld door de gemeente Teylingen. De wijkvereniging Merenwijk is een van de gesprekspartners bij die integrale visie ontwikkeling. Die ontwikkeling loopt behoedzaam en -erg- langzaam. Tegelijkertijd werden we de afgelopen maanden geconfronteerd met sneller verlopende initiatieven voor de Kagerzoom en zijn randgebieden zoals de geplande aanleg van een Skeelerbaan. Oude tijden lijken te herleven.

Wijkvereniging Merenwijk organiseert op dinsdag avond 14 maart een open avond voor alle inwoners van de Merenwijk over dit onderwerp. Wij hebben de gemeente Teylingen, in de vorm van de betrokken projectleider, uitgenodigd om antwoord te komen geven hoe het project nu (verder) loopt. Vragen aan de gemeente Teylingen zijn bijvoorbeeld:

 

  • Hoe verhoudt de ontwikkeling van een breed gedragen integrale visie zich met de losse acties van anderen, en wat is de rol van de gemeente Teylingen bij al die losse acties?
  • Hoe kunnen inwoners er nu vanuit gaan dat zij serieus worden genomen bij hun wens voor rust, ruimte en natuur?
  • Wat is de verhouding met de gewenste intensieve recreatie in de Veerpolder?
  • Hoe ziet de gemeente Teylingen de rol van de verschillende organisaties, comités en de wijkvereniging Merenwijk in de tot stand koming van de visie?
  • Wat zou de gemeente Leiden nu moeten doen voor haar inwoners en de natuur?
  • ...

Benieuwd naar antwoorden? Mee praten?

Stuur uw vraag naar de wijkvereniging Merenwijk, en kom dinsdag 14 maart naar Het Gebouw!

Kort programma

19u30 Inloop met koffie, thee

20u00 Start

  1. Introductie door wijkvereniging Merenwijk
  2. Uitleg door gemeente Teylingen: wat is de stand van zaken rond de integrale visie ontwikkeling voor de Kagerzoom?
  3. Opgestuurde vragen over visie ontwikkeling
  4. Open vragen uit publiek

21u15 Napraten met drankje

Stuur uw vraag / opmerking over de integrale visie ontwikkeling op naar info@wv-merenwijk.nl. We willen deze vragen bundelen en na de presentatie door de gemeente Teylingen behandelen. Specifieke wensen voor de inrichting en het beheer voor de Kagerzoom zijn ook welkom. De wijkvereniging zal deze meenemen in haar gesprekken binnen de integrale visie ontwikkeling. Opmerkingen en vragen over de Skeelerbaan zijn natuurlijk ook van harte welkom, en zullen mee worden genomen in onze reeds lopende gesprekken over de Skeelerbaan met de gemeente Teylingen.

Deze avond is een initiatief van wijkvereniging Merenwijk naar aanleiding van een gesprek tussen de betrokken wethouder van Velzen (gem Teylingen), de wijkvereniging Merenwijk, stichting Broek- en Simontjespolder en de projectleider Bart van Dijk op maandag 20 februari 2017. Lees het verslag van dat gesprek hier!

Het Gebouw is momenteel lastig te bereiken met de auto. Kom op de fiets en spaar zo ook het milieu!