De groenste wijk van Leiden

U bent van harte welkom om mee te praten over de visie van inwoners op de Merenwijk. Alle leden zijn welkom op deze bijeenkomsten, georganiseerd door de Wijkvereniging Merenwijk.

Onderwerp deze keer: Participatie, Welzijn en Zorg in de toekomst
Toekomstvisie voor de wijk op lange termijn.
Welke aandachtspunten spelen er nu in de wijk?

Waar en wanneer?

Datum: Maandag, 19 september 2016
Plaats: Gebouw Radius, Rosmolen 28, 2317 SK Leiden (ingang bij Stellingmolen)
Aanvang: 19:30 uur, sluiting verwacht om 21:30 uur
Koffie en thee worden verzorgd.

Agenda:
- Opening en mededelingen
- Voortgang en ontwikkelingen
- Presentatie: Participatie, Welzijn en Zorg in de toekomst
“Op tijd in de wijk zaken regelen voor de toekomst, loont”, verzorgd door Gert Walrave
In de presentatie gaat hij in op:
- Focus op preventie en welzijn
- Jijzelf als voertuig van de toekomst
- Waardegedreven samenwerking
- Technologisering van de zorg
- Nieuw zorglandschap 4.0
Onderwerpen:
- Wat is er bekend over het toekomstbeeld op het gebied van Participatie, Welzijn en Zorg
- Wat betekent het voor Merenwijkers?
- Wat verandert er voor u en wat wordt er verwacht van wijkbewoners zelf?
- Wat kunt u doen?
- Open discussie over de toekomst van Participatie, Welzijn en Zorg in de wijk
- Wat vindt u dat er gebeuren moet?
- Wat zijn belangrijke thema’s in Merenwijk?
- Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen?
- Vervolg bespreken en afspraak voor volgende bijeenkomsten
- Sluiting ongeveer 21:30 uur

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom, we willen een zo groot mogelijke betrokkenheid van wijkbewoners bij de ontwikkeling van het Visiedocument.

Contact persoon: Gert Walrave, g.walrave@wv-merenwijk.nl