De groenste wijk van Leiden

Vanaf april 2018 wordt gestart met werkzaamheden aan de Buizerdhorst. Daarbij wordt het verwarmingssysteem aangepakt. Deze is verouderd en veel bewoners hebben last van koude en tocht. De afgelopen tijd heeft de Sleutels de onderhoudswerkzaamheden samen met ketenpartner Ballast Nedam West en samen met Feenstra, de bewonerscommissie en de klankbordgroep voorbereid. Het doel van de werkzaamheden is dat alle bewoners weer tevreden kunnen wonen in een veilige, goed verwarmde en geïsoleerde woning.

De gemeente Leiden heeft het doel gesteld dat Leiden in 2050 “Gasloos” moet zijn. De Sleutels staat achter die ambitie en ze nemen dat mee in de onderhoud- en renovatie projecten. Daarom isj aan de bewoners de vraag gesteld: wilt u elektrisch gaan koken? Zo ja dan krijgen bewoners van De Sleutels een inductie kookplaat inclusief elektra aansluiting, een pannenset en wordt de gasaansluiting in de woning buiten gebruik gesteld. Hier zijn voor de bewoners geen kosten aan verbonden!

70% van de inwoners heeft ingestemd met de werkzaamheden, zodat die kunnen beginnen. Ook worden de buitendeuren, kozijnen en ramen van de woningen vervangen. De Valkenhorst en de andere VvE complexen (Milanenhorst, Kiekendiefhorst en Havikshorst) maken ook onderdeel uit van dit project.