De groenste wijk van Leiden

bus arriva merenwijkDe bus moet, net zoals het jarenlang was, weer een compleet rondje door de Merenwijk gaan rijden. Want nu kunnen mensen wel met de bus naar het winkelcentrum, maar niet meer terug naar huis. Dit vraagt het 'Buscomité Leiden Merenwijk', dat in dit verzoek wordt ondersteund door reizigersvereniging Rover. Het gemeentebestuur reageert zuinigjes.

Sinds Arriva het lokaal vervoer in Leiden mag verzorgen, rijdt de bus door de Merenwijk alleen een rondje met-de-klok-mee. Aangekomen bij het winkelcentrum rijdt hij de wijk uit. Wie voor zijn vervoer afhankelijk is van de bus en een bezoek bracht aan winkels, de dokter, apotheek, fysiotherapeut, kerk, buurthuis of bibliotheek, kan niet meer met de bus terug naar huis.

Afhankelijk van de bus

Het buscomité wijst erop dat de Merenwijk vergrijst, en dat er dus steeds meer mensen afhankelijk zijn van de bus. Het steekt het comité dat er wel veel geld is besteed aan nieuwe rotondes (waar niemand om had gevraagd), maar dat het openbaar vervoer (waar wel om werd gevraagd) juist is verslechterd.

  • Tegelijk met het verzoek tot herstel van de vorige situatie, heeft het comité enkele verzoeken tot verdere verbetering van het openbaar vervoer naar en van de Merenwijk:
  • De kwartiersdienst naar de Breestraat herinvoeren.
  • Verlenging van de dienstregeling, zodat je ook na theater- of restaurantbezoek nog met de bus naar huis kunt.
  • De bus rijdt ook over de IJsselmeerlaan, omdat mensen die daar in de buurt wonen nu altijd vrij ver moeten lopen naar een bushalte.
  • Een directe verbinding met Leiderdorp, vooral naar ziekenhuis Alrijne.

'Complexe zaak'

Het buscomité heeft zijn verzoek aangeboden aan (verkeers)wethouder Robert Strijk. Volgens het Leidsch Dagblad vindt Strijk het verzoek 'de moeite waard om nog eens aan te kaarten bij busmaatschappij Arriva'. Die moet dan zien of de wensen, inclusief nieuwe haltes, rendabel zijn. De gemeente noemt het 'een complexe zaak, en wijst erop dat áls Arriva al instemt, de lijndienst pas eind volgend jaar zou worden ingevoerd.