De groenste wijk van Leiden

Huidige situatie Zwartemeerlaan

De mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de ontwerpen van de nieuwe rotondes in de Merenwijk verloopt binnenkort. De gemeente heeft in dit proces ook het kruispunt Bloemen – Zwartemeerlaan - Werven meegenomen, naast een rotonde ontwerp (hierover heeft geen voorafgaaande discussie plaatsgevonden). Het indienen van zienswijzen is mogelijk tot 6 weken na publicatie in de staatscourant (besluit 26 mei 2016, publicatie 3 juni 2016), wat neer komt op een deadline van 15 juli 2016.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-29185.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-29187.html

De Wijkvereniging Merenwijk heeft de beslissing over wel of niet een rotonde overgelaten aan de betrokken wethouder; ze is betrokken geweest bij de invulling van het huidige ontwerp. De wijkvereniging staat een goed gebruik van de kruispunten voor alle betrokken verkeersdeelnemers voor. Dus een goede oversteekplek voor fietsers en voetgangers bij de nieuwe rotonde Zwartemeerlaan. Bij de Gooimeerlaan waren geen fietsers of voetgangers betrokken.