De groenste wijk van Leiden

merenwijk van gasGeen gas meer verstoken om je huis te verwarmen, maar stroom gebruiken die duurzaam is opgewekt met bijvoorbeeld zon en wind. Zo moet het straks gaan, vindt bijna iedereen. Maar hoe precies? En wanneer? En wat gaat het (mij) kosten? De gemeente Leiden wil komen tot de beste antwoorden en organiseert daarvoor 'stadsgesprekken' in elf Leidse wijken. Voorafgaand aan dat gesprek is er een online talkshow. Voor de Merenwijk is die talkshow op donderdag 8 april om 20 uur.

zonnepanalenhuizenOp donderdag 29 oktober om 20.00 uur organiseert bewonersinitiatief Duurzame Energie Merenwijk (DEM) een online informatieavond. DEM heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de duurzame energiebronnen in de wijk. Het bureau dat het onderzoek uitvoerde, licht de uitkomsten van het onderzoek toe. Die resultaten zijn interessant omdat ze inzicht geven in hoe de Merenwijk in de toekomst verwarmd zou kunnen worden, als we dat niet met aardgas willen doen.

Geef je op via , dan ontvang je een link naar de bijeenkomst

Wie meer wil weten over hoe energie te besparen, goed te isoleren of duurzaam met energie om te gaan, kan terecht bij een energiecoach. Er zijn al enkele energiecoaches in de Merenwijk, maar er zijn er meer nodig. Daarom komt er opnieuw een vijf avonden durende opleiding tot energiecoach. Helemaal gratis. Een informatiebijeenkomst over deze cursus is op maandag 18 november. Wie belangstelling heeft, kan zich melden via mail bij .

De cursus start op dinsdavond 26 november. Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden, maar van de deelnemers wordt wel verwacht dat ze na afloop actief aan de slag gaan om burengroepen in hun wijk bij elkaar te brengen en te begeleiden bij het nemen van duurzame maatregelen in hun (huur)huis. De cursus is bedoeld voor mensen uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Katwijk. Er zijn 12 cursusplaatsen, waarvan een deel al is ingevuld.

Iets meer informatie over deze cursus is te vinden in een (al wat ouder) bericht op de website van DEM (duurzame energie in de merenwijk).

Infoavond 6 meiVoor de informatiebijeenkomst over duurzamer wonen, op maandagavond 6 mei in de Regenboogkerk, was té veel belangstelling. De grote zaal zal stampvol; enkele tientallen mensen konden er niet meer bij en moesten weer huiswaarts. Daar had de organistie niet op gerekend. In het najaar volgt daarom een tweede bijeenkomst.

Wel volgen er binnenkort bijeenkomsten op kleinere schaal. Het is de bedoeling dat mensen die in dezelfde of gelijksoortige huizentypen wonen elkaar opzoeken. Zij kunnen dan ervaringen uitwisselen en samen plannen opstellen.
Meer informatie over duurzamer wonen (vooral duurzamer omgaan met energie) is te vinden op de website duurzameenergiemerenwijk.nl.

bestuur Duurzame Energie MerenwijkBewonersinitiatief Duurzame Energie Merenwijk ontvangt ruim € 65.000 van de Provincie Zuid-Holland. Met dit geld gaat de groep de eerste stappen zetten naar een aardgasvrije wijk in 2035. Maar er moet nog wel veel gebeuren voor het zover is: zo’n 6.000 woningen isoleren en een groot dak vinden voor de installatie van collectieve zonnepanelen. Ook wil DEM groene energiebronnen in de wijk aanboren.

DEM logoAdvies over het verduurzamen van precies jouw type woning - dat is de bedoeling van een informatiebijeenkomst voor Merenwijkers op maandagavond 6 mei. Dat advies komt van Het Duurzaam Bouwloket, maar ook van andere Merenwijkers die al aan de slag zijn gegaan met het verduurzamen van hun woning. Er is volop gelegenheid tot vragen tijdens diverse workshops of overlegtafels.

De bijeenkomst is in de Regenboogkerk, op maandag 6 mei. De start is om 20 uur, maar inloop kan al vanaf 19:30 uur. Aanmelden is verplicht; dat kan via .
Hieronder is de uitnodiging plus toelichting weergegeven, plus een overzicht van de zogeheten referentiewoningen.

Waar haalt de Merenwijk zijn energie vandaan als gas niet meer mag of kan? Misschien wel uit de Zijl of de Kagerplas en misschien uit de diepe ondergrond of van de waterzuivering. En wie op zijn eigen dak geen zonnepanelen kwijt kan, kan daar toch slim in investeren. Dit alles dankzij het werk van het bewonersinitiatief Duurzame Energie Merenwijk (DEM).

December markeerde een doorbraak voor dit bewonersinitiatief: wijkvereniging Merenwijk heeft DEM een overbruggingsfinanciering van € 2000 toegekend. Het geld is een lening en bedoeld om vast aan de slag te kunnen gaan tot – zo hoopt DEM – de subsidie van de provincie Zuid-Holland dit voorjaar wordt toegekend.