De groenste wijk van Leiden

DEM logoOmdat de gaskraan ooit een keer dicht gaat, moet iedere woningeigenaar én huurder een antwoord zien te vinden op de vraag: hoe verwarm ik straks mijn woning? Voor inwoners van de Merenwijk zal dat antwoord verschillen naar gelang de omstandigheden: ben je huurder, of is je eigen woning wel of niet goed genoeg geïsoleerd? Hulp bij een antwoord op die vragen komt er op het Wijk-energiefestival op zaterdag 19 februari, van 16:00 uur tot 21:30 uur.

Het Wijk-energiefestival kent vijf hoofdonderdelen, die deels gelijktijdig plaatsvinden. Die vijf onderdelen zijn:
- Workshop Verduurzamen van je eigen woning - waar begin je?
- Workshop Het energiegesprek voor huurders
- College Tour special, over de energietransitie
- Informatiemarkt energiebesparing en duurzame energie
- Groot Merenwijks Energietransitie Debat

Het festival start 'nadat de boodschappen zijn gedaan' om 16 uur en duurt in eerste instantie tot 18 uur. Om 19:30 start het debat over de energietransitie. Alles gebeurt in of rondom buurthuis Op Eigen Wieken aan het Valkenpad. De organisatie is in handen van de groep Duurzame Energie Merenwijk (DEM). Meer informatie op de website van DEM.

webinar energieStoppen met gas en olie, en overstappen naar duurzame energiebronnen is nodig, maar dat kan en moet op een andere manier dan de gemeente Leiden voorstelt. Dat vinden veel Merenwijkers en Leidenaren. In de Merenwijk leidde dit besef al tot de oprichting van de groep 'Tegengas'. De wijkvereniging Houtkwartier is het hier van harte mee eens en organiseert nu een stadsbreed online overleg over dit onderwerp: het webinar Manifest Energietransitie, op 12 januari 2022. Iedereen kan daaraan meedoen.

Volgens wijkvereniging Houtkwartier is de 'Transitie Visie Warmte', die de gemeente Leiden op 15 oktober presenteerde, zeer onvolledig en niet erg realisitisch. Het is voor bewoners vaak onduidelijk wat zij zelf moeten doen, wat ze wel of niet mogen en wat de kosten zullen zijn. Twijfels zijn er ook of alle benodigde warmte en energie wel beschikbaar kan komen als Leiden helemaal 'van het gas af' gaat. Alle twijfels en kritiek op de gemeentelijke visie is samengevat in een 'Burgerinitiatief Energietransitie', dat als bijlage hier is te lezen of te downloaden.
Wie wil deelnemen aan het webinar, kan zich melden via mailadres

energietransitie leidenNederland wil, net als de rest van de wereld, gaan stoppen met het verbranden van gas, olie en kolen, om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dus op enig moment stop de aanvoer van aardgas naar de Merenwijk. En wat dan? Zoeken naar een antwoord op die vraag gebeurt onder meer op maandagavond 13 september tijdens een bijeenkomst in De Regenboog. Daarna zullen nog veel bijeenkomsten volgen om de hele wijk aardgasvrij te krijgen.

Om de bijeenkomst in de Regenboog te kunnen bijwonen is aanmelding verplicht – dit omdat er omwille van 'corona-veiligheid' maximaal vijftig personen welkom zijn. Blijkt de belangstelling voor groter, dan volgt een tweede bijeenkomst op een nader te bepalen datum.

merenwijk van gasGeen gas meer verstoken om je huis te verwarmen, maar stroom gebruiken die duurzaam is opgewekt met bijvoorbeeld zon en wind. Zo moet het straks gaan, vindt bijna iedereen. Maar hoe precies? En wanneer? En wat gaat het (mij) kosten? De gemeente Leiden wil komen tot de beste antwoorden en organiseert daarvoor 'stadsgesprekken' in elf Leidse wijken. Voorafgaand aan dat gesprek is er een online talkshow. Voor de Merenwijk is die talkshow op donderdag 8 april om 20 uur.

zonnepanalenhuizenOp donderdag 29 oktober om 20.00 uur organiseert bewonersinitiatief Duurzame Energie Merenwijk (DEM) een online informatieavond. DEM heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de duurzame energiebronnen in de wijk. Het bureau dat het onderzoek uitvoerde, licht de uitkomsten van het onderzoek toe. Die resultaten zijn interessant omdat ze inzicht geven in hoe de Merenwijk in de toekomst verwarmd zou kunnen worden, als we dat niet met aardgas willen doen.

Geef je op via , dan ontvang je een link naar de bijeenkomst

Wie meer wil weten over hoe energie te besparen, goed te isoleren of duurzaam met energie om te gaan, kan terecht bij een energiecoach. Er zijn al enkele energiecoaches in de Merenwijk, maar er zijn er meer nodig. Daarom komt er opnieuw een vijf avonden durende opleiding tot energiecoach. Helemaal gratis. Een informatiebijeenkomst over deze cursus is op maandag 18 november. Wie belangstelling heeft, kan zich melden via mail bij .

De cursus start op dinsdavond 26 november. Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden, maar van de deelnemers wordt wel verwacht dat ze na afloop actief aan de slag gaan om burengroepen in hun wijk bij elkaar te brengen en te begeleiden bij het nemen van duurzame maatregelen in hun (huur)huis. De cursus is bedoeld voor mensen uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Katwijk. Er zijn 12 cursusplaatsen, waarvan een deel al is ingevuld.

Iets meer informatie over deze cursus is te vinden in een (al wat ouder) bericht op de website van DEM (duurzame energie in de merenwijk).

Infoavond 6 meiVoor de informatiebijeenkomst over duurzamer wonen, op maandagavond 6 mei in de Regenboogkerk, was té veel belangstelling. De grote zaal zal stampvol; enkele tientallen mensen konden er niet meer bij en moesten weer huiswaarts. Daar had de organistie niet op gerekend. In het najaar volgt daarom een tweede bijeenkomst.

Wel volgen er binnenkort bijeenkomsten op kleinere schaal. Het is de bedoeling dat mensen die in dezelfde of gelijksoortige huizentypen wonen elkaar opzoeken. Zij kunnen dan ervaringen uitwisselen en samen plannen opstellen.
Meer informatie over duurzamer wonen (vooral duurzamer omgaan met energie) is te vinden op de website duurzameenergiemerenwijk.nl.