De groenste wijk van Leiden

Waar haalt de Merenwijk zijn energie vandaan als gas niet meer mag of kan? Misschien wel uit de Zijl of de Kagerplas en misschien uit de diepe ondergrond of van de waterzuivering. En wie op zijn eigen dak geen zonnepanelen kwijt kan, kan daar toch slim in investeren. Dit alles dankzij het werk van het bewonersinitiatief Duurzame Energie Merenwijk (DEM).

December markeerde een doorbraak voor dit bewonersinitiatief: wijkvereniging Merenwijk heeft DEM een overbruggingsfinanciering van € 2000 toegekend. Het geld is een lening en bedoeld om vast aan de slag te kunnen gaan tot – zo hoopt DEM – de subsidie van de provincie Zuid-Holland dit voorjaar wordt toegekend.

Stichting DEM is het afgelopen jaar druk bezig geweest om een goed doortimmerd projectplan te maken: wat gaan we precies doen om de energietransitie in onze wijk te versnellen en hoe gaan we dat aanpakken? Voorzitter Tjitske Veldkamp: “Het is voor ons een enorme opsteker dat de wijkvereniging vertrouwen heeft in ons plan. De lening voelt als een kwaliteitsstempel.” DEM heeft een deel van de lening al ingezet om een stichting op te richten en te investeren in de bouw van een website.

Geen dak, toch panelen

De Stichting DEM gaat het komend jaar onder leiding van wijkambassadeur Marc Koene bewoners van de wijk helpen om samen met straat- en buurtgenoten hun huizen te verduurzamen. Dat kan bijvoorbeeld door kieren te dichten, door dak, kruipruimte of spouwmuur te isoleren of door zonnepanelen of een warmtepomp te installeren. Daarnaast wordt er gewerkt aan een zogenoemd zonnedak: er komt een energiecorporatie voor mensen die zelf geen zonnepanelen op hun dak kwijt kunnen.

Spannende pilots

Het meest uitdagende onderdeel van het plan is een zoektocht naar duurzame energiebronnen in de wijk. DEM gaat de komende twee jaar uitzoeken of het mogelijk is bijvoorbeeld warmte uit ’t Joppe of de Zijl te winnen, of om gebruik te maken van aardwarmte. Ook het slib van de waterzuivering biedt misschien wel mogelijkheden. Vanaf het voorjaar worden bewoners van de Merenwijk op de hoogte gehouden met een nieuwsbrief. Tjitske Veldkamp: “We gaan echt een heel spannende tijd tegemoet! En dankzij de lening van de wijkvereniging kunnen we nu de eerste stappen zetten."