De groenste wijk van Leiden

webinar energieStoppen met gas en olie, en overstappen naar duurzame energiebronnen is nodig, maar dat kan en moet op een andere manier dan de gemeente Leiden voorstelt. Dat vinden veel Merenwijkers en Leidenaren. In de Merenwijk leidde dit besef al tot de oprichting van de groep 'Tegengas'. De wijkvereniging Houtkwartier is het hier van harte mee eens en organiseert nu een stadsbreed online overleg over dit onderwerp: het webinar Manifest Energietransitie, op 12 januari 2022. Iedereen kan daaraan meedoen.

Volgens wijkvereniging Houtkwartier is de 'Transitie Visie Warmte', die de gemeente Leiden op 15 oktober presenteerde, zeer onvolledig en niet erg realisitisch. Het is voor bewoners vaak onduidelijk wat zij zelf moeten doen, wat ze wel of niet mogen en wat de kosten zullen zijn. Twijfels zijn er ook of alle benodigde warmte en energie wel beschikbaar kan komen als Leiden helemaal 'van het gas af' gaat. Alle twijfels en kritiek op de gemeentelijke visie is samengevat in een 'Burgerinitiatief Energietransitie', dat als bijlage hier is te lezen of te downloaden.
Wie wil deelnemen aan het webinar, kan zich melden via mailadres communicatie@houtkwartier.nl