De groenste wijk van Leiden

Op 5 mei 2021 is in de Merenwijk een nieuw burgerinitief gestart: TegenGas. Een groot aantal Merenwijkers maakt zich ernstig zorgen over de ambitie van het college van b&w (burgemeester en wethouders) om de Merenwijk vervroegd, en dus al in 2035, van het gas te laten afsluiten. In onderstaand bericht vertellen de initiatiefnemers meer over hun activiteiten.

Zorgen over gasafsluiting

"De zorgen over de ambities van het college worden veroorzaakt door de uiterst knullige communicatie en het volstrekt ontbreken van argumentatie of het ontbreken van de wens deze te delen. Burgers die zich met oprechte zorg tot het gemeentebestuur wenden, worden gedwongen tot het doen van WOB-verzoeken die na eerst uitputtend te traineren op een formalistische manier worden afgedaan zonder inhoudelijk op de vragen in te gaan. De informatie-avonden die via Youtube worden uitgezonden, zouden zonder meer lachwekkend genoemd kunnen worden als het onderwerp niet zo zorgelijk was.