De groenste wijk van Leiden

Op 5 mei 2021 is in de Merenwijk een nieuw burgerinitief gestart: TegenGas. Een groot aantal Merenwijkers maakt zich ernstig zorgen over de ambitie van het college van b&w (burgemeester en wethouders) om de Merenwijk vervroegd, en dus al in 2035, van het gas te laten afsluiten. In onderstaand bericht vertellen de initiatiefnemers meer over hun activiteiten.

Zorgen over gasafsluiting

"De zorgen over de ambities van het college worden veroorzaakt door de uiterst knullige communicatie en het volstrekt ontbreken van argumentatie of het ontbreken van de wens deze te delen. Burgers die zich met oprechte zorg tot het gemeentebestuur wenden, worden gedwongen tot het doen van WOB-verzoeken die na eerst uitputtend te traineren op een formalistische manier worden afgedaan zonder inhoudelijk op de vragen in te gaan. De informatie-avonden die via Youtube worden uitgezonden, zouden zonder meer lachwekkend genoemd kunnen worden als het onderwerp niet zo zorgelijk was.

Andere burgers die de discussie met de raadscommissie aan willen gaan worden domweg en formalistisch weggezet en wordt inspraak ontzegd. Deze zomer, dus weer eens in de vakantieperiode, wordt inspraak georganiseerd middels zogeheten stadsgesprekken. Hoe is nog steeds onduidelijk. Daarna worden onomkeerbare beslissingen genomen door de Leidse gemeenteraad die huiseigenaren in de Merenwijk in de kou zet tenzij deze bereid zijn zich voor ettelijke tienduizenden euro’s in de schuld te steken. Dit is de definitie van democratische besluitvorming van dit gemeentebestuur.

De achterliggende visie, als dat al zo mag heten is dat de Merenwijkers tot individuele oplossingen moeten zien te komen. De enige ratio die je hier achter kunt vermoeden is de overweging dat de Merenwijkers het wel zelf kunnen betalen. Hierbij wordt echter, onder andere, voorbijgegaan aan het feit de Merenwijk is gebouwd in begin jaren 70 waardoor deze huizen moeilijk en lees vooral kostbaar te isoleren zijn.

De visie van Tegengas

Voor de goede orde: De gemiddelde Merenwijker is niet dom en meestal ook ouder of grootouder. Zij beseffen terdege dat fossiele brandstoffen geen toekomst hebben en dat wij voor onze kinderen hard moeten werken aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot. En de meesten zijn daartoe ook meer dan bereid. Maar dan wel op basis van een landelijke visie met transparante consequenties voor alle inwoners. Domweg op instigatie van een centrale overheid een wijk zonder fatsoenlijk plan (en zonder CO2-reductie!) vervroegd van het gas afsluiten is voor deze mensen onverteerbaar.
Uiteraard zijn er ook een groot aantal mensen onder ons bereidwillig om alternatieven te onderzoeken en deze willen en zullen zich ook aansluiten bij DEM (Duurzame Energie Merenwijk) die dergelijke onderzoeken reeds entameert.

Bij de oprichting waren een 7-tal kernleden aanwezig. Zij beschikken reeds over een lijst van meer dan 100 verontruste Merenwijkers die hebben aangegeven bezorgd te zijn en desnoods actief te willen meewerken aan het keren van dit tij.
Dit bericht is vooral bedoeld om het andere geluid te laten horen en is ook om mensen de gelegenheid te geven zich bij ons aan te sluiten en of door ons geïnformeerd te (blijven)worden."

Om met de initiatiefgroep mee te doen, kunt u zich aanmelden via het (tijdelijke) mailadres info@tegengasmerenwijk.nl
Bert Jansen
Hans Buijing
Bas van Poppel
Fred Wessels
Richard Bormans
Frans Westerveld
Oscar Gennissen