De groenste wijk van Leiden

bestuur Duurzame Energie MerenwijkBewonersinitiatief Duurzame Energie Merenwijk ontvangt ruim € 65.000 van de Provincie Zuid-Holland. Met dit geld gaat de groep de eerste stappen zetten naar een aardgasvrije wijk in 2035. Maar er moet nog wel veel gebeuren voor het zover is: zo’n 6.000 woningen isoleren en een groot dak vinden voor de installatie van collectieve zonnepanelen. Ook wil DEM groene energiebronnen in de wijk aanboren.

DEM logoAdvies over het verduurzamen van precies jouw type woning - dat is de bedoeling van een informatiebijeenkomst voor Merenwijkers op maandagavond 6 mei. Dat advies komt van Het Duurzaam Bouwloket, maar ook van andere Merenwijkers die al aan de slag zijn gegaan met het verduurzamen van hun woning. Er is volop gelegenheid tot vragen tijdens diverse workshops of overlegtafels.

De bijeenkomst is in de Regenboogkerk, op maandag 6 mei. De start is om 20 uur, maar inloop kan al vanaf 19:30 uur. Aanmelden is verplicht; dat kan via .
Hieronder is de uitnodiging plus toelichting weergegeven, plus een overzicht van de zogeheten referentiewoningen.

Waar haalt de Merenwijk zijn energie vandaan als gas niet meer mag of kan? Misschien wel uit de Zijl of de Kagerplas en misschien uit de diepe ondergrond of van de waterzuivering. En wie op zijn eigen dak geen zonnepanelen kwijt kan, kan daar toch slim in investeren. Dit alles dankzij het werk van het bewonersinitiatief Duurzame Energie Merenwijk (DEM).

December markeerde een doorbraak voor dit bewonersinitiatief: wijkvereniging Merenwijk heeft DEM een overbruggingsfinanciering van € 2000 toegekend. Het geld is een lening en bedoeld om vast aan de slag te kunnen gaan tot – zo hoopt DEM – de subsidie van de provincie Zuid-Holland dit voorjaar wordt toegekend.

Welke oplossingen zijn het meest geschikt om de Merenwijk aardgasvrij te maken? Staat hier straks een vergistingsinstallatie? Krijgen we een collectief zonnepark? Gaan we voor volledige isolatie en zonnepanelen in een hele straat? Het kan nog alle kanten op! Daarom gaat de stichting (in oprichting) 'Duurzame Energie Merenwijk' op korte termijn vier energiepilots opzetten in de wijk.

Vind je de energietransitie interessant en wil je meehelpen om onze plannen van de grond te tillen? Doe dan mee in een van onze werkgroepen. Onze eerste startsubsidie komt eraan, dus we zijn op zoek naar een onkreukbare penningmeester. Maar je bent ook van harte welkom als je andere (praktische) ervaring en kennis wilt inzetten om ons doel te bereiken: een duurzame, aargasloze Merenwijk.
Eerst meer weten? Neem even contact op met Tjitske Veldkamp, 0626956854,

buurtbijeenkomst energieWie in de Merenwijk heeft zijn huis heel goed geïsoleerd of op een andere manier zijn woning duurzaam verbeterd? En wie wil aan zijn wijkgenoten laten zien hoe dat uitpakt? Meld je aan voor de Duurzame Huizenroute op 3 en 10 november.

In de Merenwijk doen al diverse mensen mee met de Duurzame Huizenroute, zo meldt de nieuwsbrief van de werkgroep. "Tijdens de duurzame huizenroute kun je vragen stellen aan mensen die je voorgegaan zijn: wie heeft de maatregelen uitgevoerd? Was je tevreden? Waarop moet ik letten? Heb je subsidie gekregen? Kortom een prima manier om je te informeren over de mogelijkheden."

In de nieuwsbrief (hier helemaal te lezen of downloaden) staat ook meer info over de kosten van vloerisolatie en mogelijkheden om zowel groepskorting te krijgen als een subsidie van de gemeente. Wie hierover meer wil weten, kan zich wenden tot de werkgroepn, email .

zonnepanelenIn de Merenwijk is het bewonersinitiatief Duurzame Energie Merenwijk actief. We onderzoeken de beste oplossingen om onze wijk aardgasvrij te maken. Wil je meedenken, meld je dan aan. We gaan op korte termijn besluiten welke vier pilots we willen uitvoeren, dus het zijn spannende tijden.
De gemeente Leiden heeft de ambitie om van de Merenwijk los te koppelen van het aardgasnet. Het plan is om de wijk volledig te laten overschakelen op (duurzame) elektriciteit en lagetemperatuurwarmte met oppervlaktewater als mogelijke bron. De voorbereidingen daarvoor starten vanaf 2020, zo staat te lezen in de gemeentelijke Warmtevisie.