De groenste wijk van Leiden

Met het project 0M!, Energie in de Merenwijk, heeft een groep buren van Scilladuin en Primuladuin bekeken hoe zij hun woningen zo energiezuinig mogelijk konden maken. Ze hebben in kaart gebracht wat nodig is voor een Nul-Op-De-Meter woning, een huis dat evenveel energie verbruikt als opwekt. En daar mag iedereen in de Merenwijk van meeprofiteren. De uitvoering en resultaten van dit eerste project staan op http://www.wijzijnom.com/portfolio-item/mar-koene/

In de Grassen, de Dalen, de Werven en de Duinen gaat in ieder geval weer een burengroep van start.
Ook geïnteresseerd? Neem contact op met de eerste burengroep via , of vertel de wijkvereniging Merenwijk wat u ervan vindt!