De groenste wijk van Leiden

bw overlegDe Leidse burgemeester en wethouders hebben afgelopen jaar gesprekken gevoerd met alle buurt- en wijkverenigingen in de stad. In een brief aan de gemeenteraad vertellen zij nu wat ze daarvan hebben geleerd. Het belangrijkste is: duidelijkheid scheppen voor alle bewoners. Dus temidden van alle paperassen en procedures telkens duidelijk maken hoe ver de gemeenteraad is met de besluitvorming. Maar vooral duidelijk aangeven waar de grenzen liggen van wat wel of niet kan - dat heet 'verwachtingenmanagement'.

Een ander leerpunt was dat de de nodige aandacht moet zijn voor sommige kleinere wijken waar eigenlijk niks staat te veranderen maar die toch last kunnen krijgen van ontwikkelingen in wijken daar vlakbij.
De gesprekken met de wijkverenigingen in de binnenstad verliepen bepaald niet lekker; de verenigingen stopten ermee. In hun brief aan de gemeenteraad gaat het college van burgemeester en wethouders (b&w) daar uitgebreid dieper op in.
De Merenwijk wordt niet apart genoemd in de brief van b&w. Als voorbeelden worden wel diverse sociale activiteiten in Noord genoemd en het project Stevenshof Vitaal.

De gehele tekst van de brief van b&w aan de raad is hier te lezen of te downloaden.