De groenste wijk van Leiden

overzichtskaart merenwijkslaaghpolderPolders Merenwijk en Slaaghpolder (klik op de afbeelding voor een grote versie) liggen in het stedelijk gebied van de gemeente Leiden. Beide polders zijn per 1 januari 2014 in beheer overgenomen van de gemeente en zijn hiermee ‘nieuwe’ polders voor het hoogheemraadschap van Rijnland. Er zijn daarom nog niet eerder peilbesluiten vastgesteld voor deze polders. Dat gaat nu wel gebeuren. Daaraan voorafgaand houdt Rijnland een informatiebijeenkomst, waarop iedereen welkom is.
Tijd: zaterdag 13 mei, van 10.00 tot 13.00 uur.
Locatie: Afvalwaterzuivering Leiden noord, Flevoweg 10a, te Leiden

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan een nieuw peilbesluit voor de Merenwijk en de Slaaghpolder. Bij het opstellen van een nieuw peilbesluit, wordt integraal de toenemende invloed van de klimaatverandering op ons waterpeil, waterberging, water aan- en afvoer en waterkwaliteit bekeken.

De ontwerp-peilbesluiten voor de Merenwijk en de Slaaghpolder zijn door het bestuur van Rijnland inmiddels goedgekeurd en zullen binnenkort ter inzage gelegd worden. Downloadbaar zijn de relevante documenten Toelichting op de ontwerp-peilbesluiten en Maatregelkaart (let op: groot pdf-bestand, 2,8 MB). Voorafgaand aan de formele inspraakprocedure wil Rijnland u, als bewoner van dit gebied, de kans geven om de ontwerp-peilbesluiten in te zien en eventuele vragen te stellen.

Hiervoor organiseert Rijnland een inloopbijeenkomst.

Omdat de bijeenkomst plaatsvindt op een werkende installatie, vraagt Rijnland u rekening te houden met het volgende:

  • In verband met de veiligheidsregels, wordt u verzocht bij aankomst en vertrek van het terrein de presentielijst te tekenen;
  • In verband met uw eigen veiligheid, alleen de aangegeven ruimtes betreden;

Omdat deze inloopbijeenkomst op een bijzondere locatie plaatsvindt, namelijk een afvalwaterzuivering, wil Rijnland u de kans bieden om onder begeleiding een kijkje te nemen in dit complex. Tijdens deze rondleiding hoort u wat een afwaterzuivering doet en waar dat goed voor is. De rondleiding duurt een klein uur. Let u wel op het volgende?

  • De rondleiding is in verband met trappen en roosters niet geschikt voor mindervaliden;
  • Stevige schoenen zonder (hoge) hakken worden aangeraden;
  • Kinderen mogen alleen onder begeleiding van een volwassene mee met een rondleiding en moeten zelfstandig kunnen lopen;
  • Deelname aan de rondleiding is op eigen risico.

Vanwege de beperkte ruimte verzoekt Rijnland u zich aan te melden!

Dit kan via o.v.v. "Inloopbijeenkomst AWZI, 13 mei".
Graag in de mail aangeven of u ook de rondleiding wilt volgen en met hoeveel personen. U ontvangt vervolgens een ontvangstbevestiging en indien van toepassing ook de bevestiging van deelname en het tijdstip van uw rondleiding.

Vanwege de beperkte ruimte kan Rijnland deze dag maximaal 100 mensen een rondleiding aanbieden; de rondleidingen worden op volgorde van aanmelding gevuld. Uiteraard is er geen beperking voor de informatiebijeenkomst.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team via telefoonnummer 071-306 3535.

Meer informatie over de ontwerp-peilbesluiten voor de Merenwijk en de Slaaghpolder vindt op de website www.rijnland.net/peilbesluitmerenwijkenslaaghpolder.