De groenste wijk van Leiden

De KopermolenNa bijna twee jaar politieke druk door de Wijkvereniging Merenwijk en raadsvragen vanuit de politiek is nu het moment aangebroken om de wensen van de inwoners van de Merenwijk te laten horen. De eigenaar van de Kopermolen heeft een ontwerpbureau ingeschakeld. Hij spreekt met vertegenwoordigingen van de partijen die gebruikmaken van de Kopermolen, waaronder de Wijkvereniging. Dit is een zeer goede ontwikkeling, een mooi resultaat van het constructieve overleg door de wijkvereniging Merenwijk met gemeente en winkeliers. Toegezegd is dat de schetsen van mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor de zomer van 2017 worden gepresenteerd aan alle betrokkenen.

Alle inwoners van de wijk kunnen hun mening doorgeven aan de wijkvereniging. Wij zullen zo snel mogelijk de werkgroep De Kopermolen versterken en zorgen dat de opmerkingen door worden gegeven aan het ontwerp bureau. Ideeën die nu al zijn geventileerd, zijn bijvoorbeeld meer diensten, een goed bereikbare centrale ontmoetingsbieb, een betere verbinding met het Merenwijkpark, 100% duurzaam, een nieuwe woontoren, andere parkeervoorzieningen en meer groen in de directe omgeving.

De wijkvereniging Merenwijk werkt in dit traject de komende jaren graag samen met de andere gebruikers van de Kopermolen zoals de winkeliersvereniging en BplusC, en vertrouwt op de steun vanuit de gemeenteraad voor een positieve aanpak van de Kopermolen. Het college is al accoord, getuige het collegebesluit van dinsdag 11 april 2017.

In een interview op Unity vertelt wethouder Paul Dirkse in hoeverre inwoners betrokken worden.

Met een modernere en openere uitstraling is de kans op leuke winkels en diensten ook groter dan nu. Dat is het punt dat veel inwoners vooral willen maken. De discussie welke winkels er precies komen is veel moeilijker te beïnvloeden door de wijkvereniging, want uiteindelijk gaat het om de commerciele kansen voor die winkels. Als alle inwoners flink veel kopen in de Kopermolen en hun mening over verbeteringen geven, is er minder kans op leegstand.

Mee denken? Uw gefundeerde mening geven? Mail ze naar

Op dit moment versterken wij de werkgroep De Kopermolen. Er is vooral behoefte aan constructieve inwoners die op beleidsniveau mee willen denken hoe we de stem van de inwoners zo sterk mogelijk kunnen maken.