De groenste wijk van Leiden

Een verwaarloosd speelpleintje aan de Korenbloem wordt dankzij initiatieven van enkele bewoners helemaal opnieuw vrolijk ingericht door de gemeente. Er is in nauw overleg met bewoners gekozen voor een combinatie van speel-elementen en beplanting. De herinrichting kan elk moment van start gaan.

Ipleintje klimroosn de zomer van 2016 hebben twee bewoners van de Klimroos het initiatief genomen om het speelpleintje aan de Klimroos (tegenover de nummers 10-14) een betere bestemming te geven.

Eerst is de gemeente gepolst of er überhaupt over te praten viel en er budget beschikbaar was. Dat was zo. De gemeente heeft toen een aantal schetsen en ideeën geleverd voor een mogelijke invulling.

De twee bewoners hebben toen de 40 direct omwonenden uitgenodigd hun mening kenbaar te maken tijdens de burendag van september. Daar is veel reactie op geweest. Deze ideeën zijn aan de gemeente meegegeven en die hebben in februari een definitief ontwerp gemaakt dat door de twee bewoners ter beoordeling aan de omwonenden is voorgelegd. En dan is het mooi dat we kunnen melden dat medio maart alles rond was en de gemeente kon beginnen.