De groenste wijk van Leiden

De Wijkvereniging Merenwijk houdt op maandag 23 januari 2017 zijn Algemene Ledenvergadering. Dat is een 'historische gebeurtenis' omdat de wijkvereniging dan ook precies een jaar bestaat. De vergadering zelf bestaat voornamelijk uit formaliteiten (zoals goedkeuren jaarverslag), maar erg belangrijk is wel dat er nieuwe leden worden gekozen voor het bestuur. Aansluitend aan de ledenvergadering volgt een themabijeenkomst over energie(besparing), open voor alle inwoners van de Merenwijk.

Themagroepen

In het eerste jaar van zijn bestaan heeft de wijkvereniging veel energie en enthousiasme weten los te maken in de wijk. De Merenwijk herbergt kennelijk veel mensen met goede kwaliteiten, want er zijn inmiddels diverse mensen die zich inzetten in een van de themagroepen van de wijkvereniging. Kijk bijvoorbeeld op de pagina van de themagroep Groen&Water, van waaruit ook de activiteiten van de andere themagroepen is te zien.

Nieuwe bestuursleden gewenst

Het werk in het bestuur vergt wel tijd. Daarvan heeft iedereen precies evenveel beschikbaar: 24 uur per etmaal. Sommige bestuursleden hebben in het eerste jaar van het bestaan van de wijkvereniging 'de kar getrokken' maar richten zich nu weer op andere zaken. Daarom zijn er nieuwe bestuursleden nodig. In deze brief leest u wie zich kandidaat hebben gesteld. Je melden kan per mail.

De inloop, met koffie, is vanaf 18:40 uur.
Een uitgebreide agenda van de vergadering is hier te bekijken of te downloaden (pdf). De financiële verantwoording over 2016 is als PDF beschikbaar.