De groenste wijk van Leiden

... ze vergeet de oproep om de bezuiniging te stoppen als titel te nemen.

De boodschap dat de gemeente niet al het onderhoud van de openbare ruimte simpelweg op de inwoners moet schuiven is niet doorgekomen bij het Leidsch Dagblad. In een nogal gekleurd stuk van 22 november 2015 worden de bijzinnen uit de inspraak zoals de wijkvereniging io die afgelopen donderdag heeft gedaan uitgelicht en vergroot.

Geen onderhoud zonder geld. Als de gemeente de grote bezuinigingen doorzet, en de inwoners op die manier eigenlijk voor het blok zet, dan zal het werk van de wijkvereniging om meer mensen te betrekken bij de wijk er niet makkelijker op worden. Wij juigen initiatieven zoals de herinrichting Cliviadal toe, maar vragen ons af of het haalbaar is voor de gehele Merenwijk zonder serieuze ondersteuning van de gemeente.

De wijkvereniging gaat in januari 2016 de werkgroep groen starten. Meedenken en vooral meedoen? Meld je aan via info@wv-merenwijk.nl.