De groenste wijk van Leiden

Ze komen er niet, die heel hoge woontorens achter de Kopermolen in het wijkpark. Tenminste, als het ligt aan de Leidse politieke partijen D66, PvdA, SP, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren of Partij Sleutelstad. De VVD hield meer opties open. Daar lieten vertegenwoordigers van die negen partijen geen misverstand over bestaan tijdens het politiek café op maandag 19 februari in kerkelijk centrum de Regenboog.

Weinig meningsverschillen

politiek cafe febr2018Het politiek café was georganiseerd door de wijkvereniging. Het werd vooral een gezellige bijeenkomst, want op vrijwel geen enkel punt verschilden de politieke partijen wezenlijk van elkaar. Ook de massaal opgekomen Merenwijkers waren het grotendeeld met elkaar eens over de diverse stellingen. Zelfs het feit dat de vertegenwoordigers van VVD en PvdA wethouders waren (Paul Laudy en Marleen Damen) leidde niet tot hevige twistgesprekken.

Op de foto vlnr: Antoine Teeuwen (SP), Vahit Köroglu (D66), Martine van Schaik (PvdDieren), Joost Blijie (CDA), Jos Olshoorn (GroenLinks), Pieter Krul (CU), Marleen Damen (PvdA), Paul Laudy (VVD), Maarten Kersten (Sleutelstad). Foto: Tom Leest.

Verduurzamen

Over de vraag hoe de Merenwijk sterk kan verduurzamen waren er wel accentverschillen. Waar de VVD-wethouder vond dat investeren in energiebesparing het best kan worden gedaan in de sociale woningbouw omdat dat het snelst en het best rendeert, zei PvdA-wethouder Damen dat vooral mensen met een kleine beurs ondersteuning verdienen.

Grotendeels eens waren alle politici het ook over de vraag wat voor de Merenwijk het belangrijkste in bij verduurzamen: vergroenen, meer groen, meer zonnepanelen. Maar hoe, wanneer en wie dat zal betalen kwam nu niet aan de orde.

Bieb en wijkcentrum

Slechts terzijde kwam de wens aan de orde voor beter openbaar vervoer, dus om de bus voortaan weer een rondje heen én een rondje terug te laten rijden. Duidelijker waren de politici het erover eens dat de bieb een betere plek moet krijgen; Laudy zei dat dat ook best iets meer mag kosten. Ook buurtcentrum Op Eigen Wieken kan een beetje blij zijn. ‘Bezuinigen moest nu eenmaal’, volgens het gehele college, maar Damen erkende dat dat te veel is gebeurd op het wijkcentrum.

Na afloop van de samenspraak in de vrijwel geheel gevulde grote zaal, was er voor iedereen een drankje bij de zeer vele zeer geanimeerde gesprekken.

forum190218forum190218 2