De groenste wijk van Leiden

Van oudsher delen mensen hun ervaringen door verhalen te vertellen. Niet alleen omdat het fijn is om je verhaal te doen, maar ook omdat het leuk is om naar verhalen te luisteren en ervan te leren.

Verhalen over wonen in de wijk

De Wijkvereniging, het Ouderenberaad, Radius en Libertas luisteren graag naar uw verhaal. Wij willen horen hoe het is om ouder te zijn in de Merenwijk en wat u graag anders zou zien. Samen met u willen we mensen meer bij de wijk betrekken en ervoor zorgen dat Merenwijk een plezierige wijk blijft voor alle bewoners. Daarom is ook uw verhaal van belang.

Wij zijn op zoek naar verhalen van senioren, naar uw beleving van de wijk, uw situatie en uw mogelijkheden om zelfstandig in de wijk te kunnen blijven wonen. Wellicht heeft u ervaringen die u wilt delen, zodat anderen kunnen leren van wat u meegemaakt heeft of waar u over wilt vertellen.

Belangrijke vragen

We weten ook dat de groep ouderen in de wijk steeds groter wordt. Hoe ervaren ouderen vanaf 70 jaar die thuis wonen, hun leven in de Merenwijk? Kunnen zij de dingen doen die zij willen? Kunnen zij rondkomen en in de Merenwijk blijven wonen, ook als zij steeds meer hulp nodig hebben? Denk ook aan zorg, welzijn, eenzaamheid, ontmoetingsplekken, vervoer, winkelen, vervoer in de wijk en de omgeving.
Het zijn belangrijke vragen als we ervoor willen zorgen dat de Merenwijk over 10 jaar nog steeds een fijne wijk is voor mensen van alle leeftijden. Maar wat is daar voor nodig?

Werken aan verbetering

De verhalen geven ons inzicht in wat er goed gaat en wat er beter kan om de Merenwijk levensloopbestendig te maken. Deze rode draad uit de (anoniem gemaakte) verhalen bespreken we met de gemeente Leiden. We willen graag van u horen wat er speelt, wat er nodig is en wat mensen niet willen missen. Door verhalen te verzamelen, hopen we duidelijk te krijgen wat er belangrijk is voor senioren in de wijk en hoe wij samen kunnen werken aan verbeteringen.

Ook niet-senior kan helpen

Ook wie zich nog niet tot de senioren kan rekenen, kan helpen. Dat kan door een oudere die u kent te vragen om zijn/haar verhaal, iets dat zij kortgeleden hebben meegemaakt, te vertellen. Daarna stelt u enkele vragen over het verhaal. Om ervan te leren willen we namelijk ook graag weten welke invloed de belevenis heeft gehad.

Wilt u zelf geen oudere benaderen maar hebt u wel een tip over dit onderwerp? Meld dat dan bij StoyConnect. U kunt daar anoniem uw verhaal doen, en ook de privacy van de oudere waarover u iets meldt, is gwaarborgd.