De groenste wijk van Leiden

Kopermolen evenementenplein(dit artikel is geschreven door Hans Schuurman van het Leids Nieuwsblad; hij maakte ook de foto)

"In de Kopermolen wordt niet gewinkeld maar worden boodschappen gedaan"

Van der Vorm, eigenaar van het 40 jaar oude winkelcentrum De Kopermolen, is met de gemeente overeengekomen het winkelcentrum van de Merenwijk te moderniseren en de openbare ruimte te verbeteren in ruil om woningen te mogen bouwen. “Nu wordt er eerst gerekend en getekend”, zei wethouder Paul Dirkse bij zijn mondelinge toelichting. Na de zomer weten we meer.

Bij de ontwikkeling van de Kopermolen in de jaren zeventig is weinig rekening gehouden parkeergelegenheid voor woningen en winkelbezoek. Met de omvangrijke herinrichting in de jaren negentig wilde men met het verblijfs- en evenementenplein van het winkelcentrum met de Slaaghwijk verbinden. Maar na het afgraven van de verhoogde weg werd het (gratis) parkeerruimte en de auto’s vormen nu de barrière. Het ontbreekt de openbare ruimte  rond de Kopermolen aan samenhang. Overal verspreide parkeerterreintjes, waterpartijen met stenen wallen en tussen Hema en een lunchroom een onaantrekkelijk beschaduwd kaal pleintje van niks. De openbare ruimte draagt niet bij aan een sociale ontmoetingsfunctie. De kwaliteit van openbare ruimte rond de Kopermolen scoort gewoon heel hoog op de schaal van knudde.
De reacties van Merenwijkers op het  wijkplan bleken bewoners het minst tevreden over het onderhoud van de straten. En de mate van tevredenheid over het onderhoud en beheer van groen, speeltoestellen en watergangen was ook al niet groot. Bevoorrading van winkels zorgt voor onveilige situaties  en voetgangers en fietsers lopen langs vele verschillende routes vanuit hun woonbuurt naar de Kopermolen.

Klanttevredenheidsonderzoek

De bezoekers van de Kopermolen bleken matig tevreden over het winkelcentrum, was het resultaat van een klanttevredenheidsonderzoek. De faciliteiten (wc, wifi bankje etc.) rond de Kopermolen zijn onvoldoende, sfeer en uitstraling krijgt slechts een 6- je en alleen de waardering voor de parkeertarieven (gratis) scoort uitmuntend. Het gaat de laatste jaren lichtelijk bergafwaarts met de Kopermolen, blijkt uit de cijfers. Bij de oprichtingsvergadering  van de wijkvereniging,  twee jaar geleden, was de neergang  van het winkelbestand het ‘hot item’. Ondanks de leegstand hield de ondernemersvereniging de moed er wel in, maar iedereen voelde dat er iets structureels moest gebeuren.  
De aantallen winkels voor dagelijkse boodschappen bleven in de afgelopen periode van vijf jaar vrij constant, de pijn zit bij verkooppunten voor niet-dagelijkse boodschappen. In 2011 waren in de Kopermolen 15 winkels  (4417 m2) voor dagelijkse boodschappen. In 2916 nog steeds 14 (4572 m2). Maar voor niet-dagelijkse boodschappen was er verloop, in 2011 nog  20 winkels (2611 m2). In 2016 slechts 16 (2417 m2). Was de leegstand situatie in 2011 nog gemiddeld 1 lege winkel, in 2016 waren dat er 5 gemiddeld.

Starterswoningen

De Kopermolen in de Merenwijk heeft ca. 10.000 m2 verkoopvloeroppervlakte en erboven 81 appartementen. In Leiden bestaat grote behoefte aan starterswoningen voor huishoudens met middeninkomens. De herontwikkeling van een groot complex in het centrum van de Merenwijk biedt ondernemers kansen en woningmogelijkheden. Van der Vorm wil huurappartementen in het middensegment bouwen waarvan 20% in de sociale huursector, de wens van de gemeente. Er is behoefte aan starterswoningen en vooral voor de doelgroep boven de inkomensgrens van € 33.000, die een huur van € 710 en € 950  willen/kunnen betalen,
En wat willen de bewoners? De wijkvereniging heeft op z’n wensenlijstje: een centraal bereikbare ontmoetingsplek annex bibliotheek; betere verbindingen naar het park; voldoende parkeervoorzieningen, meer groen en verbetering van de duurzaamheid. De partijen die betrokken worden bij het overleg staan al in de startblokken. Dat zijn behalve Van der Vorm en de gemeente, de winkeliersvereniging, de wijkvereniging, de woningcorporaties Portaal en De Sleutels alsmede de VvE’s en bewonerscommissies van omliggende appartementencomplexen.

Lees ook ons artikel 'Inventarisatie wensen Kopermolen gestart'