De groenste wijk van Leiden

Groenstructuur Merenwijk Leiden
Groenstructuur Merenwijk.

De Merenwijk kan groener, vind de Natuur- en Groengroep. Daarom wil de groep het bestaande groen in de wijk versterken en verder uitbreiden. Vooral een verbinding met het omliggende open gebied is een streven van de groep groenbevorderende Merenwijkers. De Natuur- en Groengroep is onderdeel van de themagroep 'Groen & Water' van de wijkvereniging Merenwijk.

'We willen de Groene Kaart van Leiden helpen in te vullen en de verbinding met de Leidse Ommelanden versterken’, zegt secretaris Corinna Vermeulen. ‘Daarvoor willen we de criteria en bomenverordeningen (laten) vergelijken met die in andere gemeenten toegepast worden om bomen en groen te beschermen. Ook willen we in de Merenwijk de biodiversiteit en ecologische zones in kaart brengen en monitoren. Daarmee willen we bijdragen aan de ontwikkeling van de visie op de toekomst van de Merenwijk.’

Wie wil meedoen, kan zich via mail melden bij Corinna Vermeulen.

Merenwijk groene omgeving