De groenste wijk van Leiden

schouw merenwijkDe 'schouw' (goed bekijken) van de Merenwijk op 1 juni door de gemeente is heel zinvol geweest, meent de wijkvereniging. Vijf gemeentemensen en tien belangstellenden uit de wijk namen er aan deel. Het weer zat erg mee. De wandelende groep had veel bekijks.
Veel vragen en ergernissen zijn geuit. Uiteraard veelal bekend bij de gemeente. Het antwoord was: oplossingen worden gezocht op korte en een lange termijn.

De verkeersgevaarlijke asfaltering van de voetpaden zal op termijn worden gewijzigd in een meer duurzame vorm: schelpenpad of pad met ander materiaal.
Bekeken zijn: zitbanken, speelplekken jonge kinderen, voetbalveldjes en picknick plaatsen; fietsenrek opstellingen, prullenbak oplossingen door adoptie van verantwoording van bewoners deze te legen; vandalisme; winkelwagens en zwerfvuil.
Aandacht voor de buurttuin en het biodiversiteitsperk op het kruispunt van de fietspaden richting Op Eigen Wieken en de Kraaienhorst.

De samenwerking tussen woningbouw, VvE’s, gemeente op diverse afdelingen en wijkbewoners staat hoog in de prioriteitenlijst om te komen tot een ‘Schone Slaaghwijk’.

Daags erna gingen de vrijwilligers van de werkgroep Schone Slaaghwijk bij de bewoners persoonlijk langs goed burgerschap aan te bevelen. De gemeente beloont dit initiatief met een taart. Misschien is er nog een stukje op te halen in het Huis van de Buurt ter deling van verantwoordelijkheid voor een schone leefomgeving.