De groenste wijk van Leiden

Verkamering betekent dat een huis gekocht wordt door iemand die het huis vervolgens aanpast en verhuurt aan meerdere bewoners. We zien het, ook in de Merenwijk, vaker gebeuren.
Wat is het probleem?
Op zich is verkamering niet per definitie slecht, zeker niet in een studentenstad, maar we zien wel dat het steeds vaker gebeurt met koopwoningen in de prijsklassen tussen de 2 en 3 ton, waar juist veel vraag naar is onder "gewone" kopers.

Wat doet de gemeente?
De voorwaarden zijn zwaarder geworden. Zo zijn er strengere eisen gesteld aan de brandveiligheid, er moeten bouwkundige maatregelen worden genomen om geluidsoverlast tegen te gaan en er moeten woon-en leefregels worden afgesproken. Ook is de prijs voor een vergunning verhoogd.

Hoe weet je waar en wanneer het gebeurt?
In de Stadskrant  (onderdeel van bet Leids Nieuwsblad) wordt de aanvraag voor een onttrekkingsvergunning van de koper gepubliceerd. Je kunt daartegen een "zienswijze" indienen. In de Stadskrant en op de website van de gemeente kun je lezen hoe je dat moet doen. Je moet duidelijk maken wat de gevolgen zijn voor de directe omgeving en wat de bezwaren daartegen zijn. Dat moet je wel doen binnen de gestelde termijn. Het is nooit zeker of dat de bezwaren overgenomen worden door de gemeente.

Als het besluit eenmaal genomen is (en ook de besluiten worden gepubliceerd in de Stadskrant), kun je bezwaar en beroep indienen bij de commissie bezwaar en beroep, maar dat biedt geringe kans op succes.