De groenste wijk van Leiden

De wijkvereniging Merenwijk io is op zoek naar een datum!

De groep die zich bezig houdt met de oprichting van de wijkvereniging is op zoek naar een goede datum voor de eerste Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze vergadering is naast de oprichtingsvergadering ook een manier om onze plannen te laten zien, en om te horen wat iedereen van een wijkvereniging verwacht.

Zo zullen we op deze vergadering laten zien welke werkgroepen er nu al actief zijn, welke we willen oprichten, en vooral: luisteren naar een ieders wensen.

De avond zal worden geopend door de betrokken wethouder Mevr Damen, als bevestiging dat de goede en efficiente samenwerking met de gemeente Leiden voorop staat!

De wijkvereniging zal zich vooral richten op Merenwijk brede aandachtspunten. Dit zullen we gaan doen naast alle reeds aanwezige organisaties en de gemeente Leiden. Dus zullen we meepraten over de inrichting van kruispunten, zullen we verwijzen naar bijvoorbeeld het meldpunt van de gemeente Leiden (tel 14071), de wijkagenda en praten we mee over de levensloop bestendigheid van de wijk.