De groenste wijk van Leiden

27 mei van 11:00 – 13:00 uur vanuit de Regenboogkerk

Voor de vijfde keer houdt de werkgroep zwerfvuil een schoonmaakactie.  
Het opruimen start om 11.00 uur in de Regenboogkerk met een kopje koffie/thee of drankje.
Er zijn hesjes, vuilprikkers, handschoenen en vuilniszakken en enkele minicontainers.
Doe met ons mee en meld je aan voor 27 mei bij !

Afgelopen 11 maart op NLDOET-dag werd, in groepjes van 2 of meer vrijwilligers, langs fietspaden, rondom de Kopermolen, de Zichten en met name in Slaagwijk heel veel zwerfvuil opgehaald. Er kwamen bemoedigende reacties en complimenten van omstanders. Door ons zo bezig te zien maakten we anderen bewust en opmerkzaam van de vervuiling.  We zoeken weer dezelfde plekken op.

Zwerfvuil tast natuur en milieu aan; de afbraaktijd voor vele materialen duurt jaren.
Enkele voorbeelden:
blikjes van staal – 50 jaar; aluminium vergaat nooit
petflessen – 5 tot 10 jaar, afhankelijk of ze in de zon of in de schaduw liggen
sigarettenpeuken – 2 jaar
plastic zakken – 10 tot 20 jaar

In maart hebben enkele vrijwilligers aangegeven dat ze een plek wilden adopteren die ze dan met regelmaat van zwerfvuil ontdoen. De plekken zijn in de Tuinen, Dalen, Banken, Zichten, aan de IJsselmeerlaan en de Broekweg en langs de Slaaghsloot.  We willen de plekken graag uitbreiden.