De groenste wijk van Leiden

brandweerkazerneDe oude brandweerkazerne aan de rand van de Merenwijk zal de komende jaren beschikbaar zijn voor 'legale kraakbewoning'. Pas over een jaar of drie wordt het afgebroken en komt er nieuwbouw, die echter tijdelijk zal zijn tot 2040. Het is tijdelijk, omdat er na 2040 'misschien' een NS-station komt op die plek. Dit werd meegedeeld op de drukbezochte informatieve 'inloopmiddag' op woensdag 18 januari.

Over een paar weken, misschien twee maanden, komen er tijdelijke gebruikers voor het pand. Bijvoorbeeld zzp'ers die genoegen nemen met matig comfortabele kantoorruimte. In de voormalige garages kunnen bijvoorbeeld kunstenaars terecht met hun atelier. Al deze vormen van gebruik hebben tevens de functie van anti-kraak.

De reden dat de voorziene nieuwbouw tijdelijk zal zijn (tot 2040), is dat er te zijner tijd op die plek misschien een treinstation komt. Dat is niet de wens van de NS, maar van de Leidse gemeenteraad. De nieuwbouw – die over twee of drie jaar zal starten – zal bedoeld zijn voor drie groepen: al dan niet studerende jonge mensen, statushouders en 'bijzondere doelgroepen' (bijvoorbeeld mensen die re-socialiseren na begeleid woonden, of ex-gedetineerden). Gekozen is voor deze doelgroepen omdat die genoegen zullen nemen met een bescheiden woonoppervlakte; zo kunnen er pakweg zestig studio's komen. Mogeijk komt er ook een tiental eengezinswoningen.

Zie ook het nieuwsbericht op Sleutelstad.nl.