De groenste wijk van Leiden

170413 groepIn het voorjaar van 2017 is er door Libertas een sociografisch profiel van de Merenwijk gemaakt. Deze werd dinsdag 23 mei 2017 overhandigd aan het college van B&W. De wijkvereniging Merenwijk heeft aangehaakt bij dit onderzoek en heeft een viertal discussie avonden georganiseerd waarin inwoners hun mening over dit profiel, en de aanbevelingen konden geven. Dit heeft geleid tot een stevige lijst opmerkingen en uitwisseling van soms tegenstrijdige meningen. Dit laat mooi zien hoe divers de wijk is, en hoe betrokken de inwoners zijn bij onze mooie wijk.

De avonden en het wijkprofiel zelf hebben veel bijgedragen bij het werk van de wijkvereniging aan het visiedocument. In dat document gaan we punten aandragen die in de nabije en wat verdere toekomst belangrijk worden (of al zijn) voor de Merenwijk.

Wij hebben de onderzoekers van bureau Blaauwberg bereid gevonden alle opmerkingen te verwerken in hun rapport voor Libertas, en zo te komen tot een uitgebreide versie voor de wijkvereniging. Deze versie is op 23 mei door de wijkvereniging Merenwijk overhandigd aan het college, en is de versie die de komende tijd door de wijkvereniging wordt gebruikt om verder te werken aan het visiedocument.

Lees nu zelf het rapport "Op naar een levensloopbestendige wijk. Betekenis van het buurtprofiel voor de Wijkvereniging Merenwijk" (Blaauwberg, 2017).

En bekijk de video met inwoners over het profiel: https://www.youtube.com/watch?v=Hj9wMD3ciKc