De groenste wijk van Leiden

Bewoners ondertekenen convenant met de gemeente voor onderhoud groen.

Op 22 maart 2016 hebben twee bewoners van Parkzicht een convenant met de gemeente ondertekend over onderhoudsafspraken voor stukken groen bij de Zichten.
Het is het resultaat van “het gezamenlijk  schouwen van de buurt”, vorig jaar augustus.
Het betreft een paar groenstroken waar de bewoners het stuk opvrolijken met planten, wat klein onderhoud doen en zwerfvuil verwijderen.
Eind vorig jaar werd door de gemeente verse aarde gestort en nieuwe beplanting aangebracht. In het vroege voorjaar kwamen narcissen op van de bollen die een ijverige bewoner eerder had verzameld.
Dat zag er meteen vrolijker uit. Nu kunnen de ondertekenaars van “Samen aan de slag” naar eigen inzicht de stukken aanvullen met (vaste) planten.
 
Als autobestuurders, hondenbezitters en andere passanten rekening houden met de nieuwe beplanting en het werk van de bewoners dan zullen het leuke stukjes publieke tuin worden.