De groenste wijk van Leiden

In 2017 wordt het bestemmingsplan voor de Merenwijk conserverend vastgesteld. Dit plan heeft links met o.a. de ontwikkelingen rond de Kopermolen, met groen/natuur en met het gebruik van inwoners van de openbare ruimte. Ook het toestaan van meerdere functies in een gebied is een belangrijk punt. Op dinsdag 9 mei 2017 is er een collegebesluit genomen om het voorontwerp ("concept plan") te openbaren. De wijkvereniging heeft de gemeente Leiden gevraagd snel met een openbaar stappenplan over het bestemmingsplan te komen, aangezien wij al een paar maanden op de hoogte waren van het voornemen en het nu echt tijd vinden dat de inwoners mee kunnen kijken. Wij pleiten ook voor een inloop bijeenkomst op korte termijn zodat iedereen vragen kan stellen en ter plekke de nieuwe kaart kan controleren.

De reactie van de gemeente Leiden staat hieronder integraal weergegeven:

Het college heeft op 9 mei jongstleden het voorontwerp bestemmingsplan Merenwijk vastgesteld. In deze fase wordt de mogelijkheid geboden om inspraakreacties in te dienen. De inspraaktermijn zal lopen vanaf vrijdag 19 mei 2017 tot en met donderdag 29 juni 2017. De inspraakfase wordt afgesloten met een inspraaknota, die door het college wordt vastgesteld. In deze nota zijn alle inspraakreacties samengevat en voorzien van een antwoord. In de Merenwijk zal binnenkort een brief van de gemeente worden bezorgd met meer informatie over het voorontwerp.

De tweede stap is een ontwerp bestemmingsplan. In dit ontwerp bestemmingsplan zullen onder meer de aanpassingen die volgen uit de inspraak worden verwerkt. Het ontwerp bestemmingsplan gaat te zijner tijd wederom voor 6 weken ter inzage, waarbij de mogelijkheid wordt geboden om zienswijzen in te dienen. Ook de zienswijzefase wordt afgesloten met een zienswijzennota.

Tenslotte stelt de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan vast.

De wijkvereniging vindt het een goede stap om opmerkingen te verzamelen op het voorontwerp, en niet alleen met een formele inspraak procedure te komen. We houden de wijk op de hoogte!