De groenste wijk van Leiden

merenwijk in wordingDe Merenwijk, voordat die werd bebouwd.De Merenwijk ligt krap een meter onder NAP, dus zonder goede dijken zou die onder water komen te staan. 'Hoe houden we het droog?', was de vraag die Merenwijker Joop Mosterd bezighield. Hij vond het antwoord door na te gaan wat Hoogheemraadschap Rijnland allemaal deed en doet. Daar maakte hij een film van, en dook daarvoor ver in de geschiedenis, toen het hele gebied rondom Leiden nog moeras was. Die film van ruim 17 minuten is via Youtube gratis te zien; vanaf minuut 12 komt de Merenwijk in beeld.

Wie meer wil weten over laaggelegen of juist hoge gebieden in Nederland kan kijken op Actueel Hoogtebestand Nederland. Via de 'postcodetool' die daarin zit, is elke plek in Nederland snel op te roepen.

hoogtekaart merenwijkHoogtekaart van Merenwijk-centrum.

gemaalHet gemaal bij het Havikpad dat de Merenwijk droog houdt.