De groenste wijk van Leiden

Op woensdagmiddag 30 januari liep de Natuur- en groengroep van de wijkvereniging met een aantal mensen door het wijkpark voor de zogeheten schouw: een ronde waarbij mensen van de gemeente en betrokkenen samen naar het beheer van een park kijken. Behalve onze wijkbeheerder, John van Velzen, waren er twee mensen van Groenbeheer en een gevarieerd clubje gebruikers van het park en natuurkenners uit de wijk, onder meer van de Parkgroep en de Natuur- en groengroep.

Minder maaien in broedseizoen

wijkparkschouwAl wandelend legden de beheermensen uit dat de bomen in het park alleen gekapt kunnen worden als er een gevaarlijke situatie dreigt te ontstaan. We hebben het uitgebreid over het maai- en snoeibeheer gehad, waarmee het afgelopen jaar op een paar punten mis is gegaan. Als er veldjes met bramen en brandnetels in één keer helemaal worden weggemaaid, zeker in het broedseizoen, is dat een enorme klap voor de vogels die in de bramen kunnen broeden, schuilen en foerageren èn voor de insecten die er schuilen en eitjes leggen (brandnetels zijn bijvoorbeeld een belangrijke waardplant voor vlinders). Het beheer heeft dan ook toegezegd weer beter op te zullen letten dat er gefaseerd wordt gemaaid, dus niet meer dan een derde per keer.