De groenste wijk van Leiden

Op donderdag 1 februari heeft wijkvereniging Merenwijk de commissie Leefbaarheid opgeroepen eindelijk echt werk te maken van een betere planning van het onderhoud in de Merenwijk. Na de schouwen in 2016 is er veel onderhoud uitgevoerd, maar nog steeds zonder echt overleg en vooral zonder openbare planning. Dit leidt helaas nog steeds tot verrassingen bij inwoners van de Merenwijk, gebrek aan mogelijkheden voor meedenken en geen enkel overzicht hoe er wordt omgegaan met klachten. Vicevoorzitter Michel Vorenhout maakt zich al twee jaar hard voor betere communciatie van het onderhoud en meer invloed van inwoners op aanpassingen van de openbare ruimte in hun buurt.

Lees de tekst (PDF download) of kijk online naar de inspraak en daaropvolgende vragen die de commissie stelde:

https://leiden.notubiz.nl/vergadering/470849/raadscommissie%20Leefbaarheid%20en%20Bereikbaarheid%2001-02-2018

Cluster beheer heeft ondertussen intern onze inspraak al besproken en zal in maart 2018 verder actie ondernemen. Heeft u ideeën over communicatie en planning van onderhoud in de Merenwijk? Neem contact op via of rechtstreeks aan Michel Vorenhout: .